Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Een werkgever kan werknemers niet verplichten om vakantie te nemen op een tijdstip dat hem goed uitkomt. De werknemer kan evenmin eenzijdig het tijdstip van zijn of haar vakantie opleggen aan de werkgever.

Wat als?

De werknemer had reeds vakantie geboekt die nu samenvalt met de Coronacrisis. Wettelijk gezien blijft deze vakantie doorlopen. Indien de werkgever tijdelijke werkloosheid inroept blijven toch de vakantiedagen primeren boven de tijdelijke werkloosheid en zal de werkgever de werknemer zijn loon storten voor de dagen vakantie. Indien de werknemer zijn vakantie wil annuleren, ben je als werkgever niet verplicht om hierop in te gaan.

De werkgever had reeds voor 15 december 2019 een collectieve sluiting aangekondigd. Strikt genomen blijft deze collectieve sluiting en kan de werkgever deze niet meer eenzijdig intrekken. Dit kan wel gebeuren in overleg met de werknemers of met de overlegorganen indien deze er zijn.

Afspraken over collectieve vakantie gemaakt binnen je paritaire comité moeten eveneens opgevolgd worden.

Kijk ook welke afspraken je hebt gemaakt in je arbeidsreglement betreffende het opnemen van vakantiedagen. Had je reeds afspraken dat x aantal dagen moeten opgenomen worden voor bepaalde datums? Heb je afspraken over toekennen van vakantie bij gelijktijdige aanvragen?....

Wat kan je doen als werkgever?

Het tijdstip van de vakantie wordt vastgesteld in een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer. Bijgevolg kan de werkgever een werknemer dus opleggen wanneer hij of zij vakantie moet nemen.

Aangezien we ons vandaag in een uitzonderlijke situatie bevinden, kan de werkgever wel aanspraak maken op de goodwill van zijn werknemers. De werkgever kan bepaalde aanbevelingen doen over het opnemen van vakantie tijdens de quarantaineperiode.

Het is essentieel om de werknemers uitleg te geven over de omstandigheden en redenen die dergelijke aanbevelingen vereisen: bijvoorbeeld terugvallende activiteit of net een hogere werkdruk, de noodzaak dat al het personeel aanwezig is wanneer de activiteiten normaal worden hervat, iedere werknemer de mogelijkheid geven om vakantie op te nemen,…

Bij de aanbeveling hou je best rekenen met volgende zaken:

  • Ze moeten gelden voor alle personeelsleden of voor alle werknemers van dezelfde afdeling.
  • Er moet, zoveel mogelijk, rekening worden gehouden met zowel de belangen van de onderneming als die van de werknemers, met als doel het juiste evenwicht te vinden en daarbij een beroep te doen op ieders solidariteit.

Natuurlijk zijn dit slechts aanbevelingen die niet afgedwongen kunnen worden door werknemers.

Weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Lopen je werknemers er de kantjes af? Wil je duidelijke regels voor de toekomst? Contacteer me dan voor een kennismakingsgesprek

Wil je op de hoogte blijven over de wetgeving? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief en ontvang de actualiteit in je mailbox.

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x