Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De overheid adviseert alle bedrijven om hun werknemers thuis te laten werken, tenzij dit echt onmogelijk is in de functie.  Veel bedienden werken vandaag dus thuis.  Bij sommige bedrijven was dit reeds geïntegreerd, bij andere bedrijven is dit de eerste keer. 

Thuiswerkovereenkomst of policy

Bedrijven die reeds thuiswerk hadden geïmplementeerd, vallen hier terug op de regels opgenomen in hun huidige thuiswerkpolicy of individuele thuiswerkovereenkomsten.

Terugvallen op occasioneel telewerk

Ingeval je bedrijf geen thuiswerkpolicy heeft, of nog nooit zijn werknemers heeft laten thuiswerken vallen we hier terug op de regel van  occasioneel telewerk van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk ( wet van 5 maart 2017).  Dit omwille van het feit dat de overheid deze regel heeft opgelegd

Occasioneel telewerk bevat volgende regels:

  • De telewerker geniet van dezelfde arbeidsvoorwaarden, is onderworpen aan gelijkwaardige werkbelasting en gelijkwaardige prestatienormen als voor de werknemer telewerk deed.
  • De telewerker organiseert zijn werk binnen het kader van de geldende arbeidsduur binnen de onderneming.
  • De werkgever kan afspraken maken over het occasioneel telewerk in een CAO of opnemen in het arbeidsreglement:
  • Welke functies kunnen occasioneel telewerken
  • Ter beschikking stellen van apparatuur door werkgever
  • De bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerken
  • Eventuele vergoedingen die de werkgever kan toekennen verbonden aan de kosten voor het telewerk

Maar wat als je als werkgever nooit afspraken hebt gemaakt over het occasioneel telewerk in je arbeidsreglement dan adviseer ik je om het toch om dit in de toekomst op te nemen in je arbeidsreglement.  Je kan dit als werkgever nu oplossen door een policy “thuiswerk tijdens Corona” op te maken waarin je afspraken maakt over de rechten en plichten van de werkgever en werknemer.  Maak afspraken over de indeling van de arbeidsduur, bereikbaarheid van de werknemer, het al dan niet toekennen van een onkostenvergoeding,…. Maak ook afspraken met je werknemer ingeval de werknemer thuiswerkt in combinatie met de kinderen.  Maak ook duidelijk wat de gevolgen zijn ingeval van misbruik van het thuiswerk.

Ben ik verplicht om een thuiswerkvergoeding te betalen als werkgever?  

Ingeval je dit voor de Coronacrisis reeds toekende aan je thuiswerkende werknemers blijft deze regel verder lopen.  Je mag het bedrag ook verhogen, maar hou rekening met het feit dat de sociale zekerheid vergoedingen voor thuiswerk aanvaard tot 126 € per maand, erboven kan gezien worden als verdoken loon.

Kende je nooit een thuiswerkvergoeding toe, dan mag je dit doen maar ben je het niet verplicht.  Het maximum bedrag is 126 € per maand.

Thuiswerk invoeren na Coronacrisis?

Heb je gemerkt dat het thuiswerk toch vlot verloopt en wil je je werknemers de kans geven om op regelmatige basis thuis te werken, dan stel je hierover best een policy of individuele overeenkomst voor. 

Heb je nood aan tips leiding geven in tijden van verplicht telewerk?

Zie hieronder een boeiend artikel van een collega ondernemer An Deroost van ANDE-Coaching.  An coacht KMO bedrijven in hun leiderschap en groei.Weet je niet hoe je dit moet aanpakken?  Nood aan advies en tools?  Boek dan een gratis kennismakingsgesprek 
Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x