Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Vrijdag 20 maart heeft de RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd.  De werkgever moet niet meer op voorhand een aanvraag indienen.  De werkgever moet op het einde van de maand de dagen afwezigheid doorgeven aan RVA.  Dit kan via het sociaal secretariaat of via de portaalsite van de sociale zekerheid.  Daarnaast moet de werknemer alleen maar een aanvraag indienen bij de uitbetalingsinstelling. Deze regeling loopt tot het einde van de quarantaine periode.  Hieronder veel gestelde vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid.

Mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering?

Ja dat mag je doen en dit is vrijgesteld van sociale zekerheid als je aan de gestelde voorwaarden voor Sociale Zekerheid voldoet: de werknemer mag netto niet meer verdienen dan ingeval hij/zij zou werken.  Je moet volgende bedragen optellen de RVA uitkering + extra supplement van RVA + supplement van de werkgever.

Het supplement van de werkgever is vrijgesteld van sociale zekerheid, maar de werknemer moet hier wel bedrijfsvoorheffing op betalen.

Hoeveel uitkering ontvangt de werknemer?

De uitkering tijdelijke werkloosheid bedraagt 70% van het gemiddelde begrensde loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand.

=> Als werknemer ontvang je een dagelijkse uitkering tussen de € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum).

Daarnaast heeft de werknemer recht op een supplement van € 5,63 per dag tijdelijke werkloosheid wegens Corona. Ook dat bedrag wordt betaald door de uitbetalingsinstelling.

Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.


Hieronder de berekening dat je kan ontvangen indien je de hele maand tijdelijk werkloosheid wegens Corona bent:

Minimum: 55,59 x 26 = 1.445,34 + 146,38 (5,63 x 26) = 1.591,72 bruto – 26,75% = 1.165,93 netto

Maximum: 74,17 x 26 = 1.928,42 + 146,38 (5,63 x 26) = 2.074,80 bruto – 26,75% = 1.519,79 netto

Moet de werknemer beschikbaar blijven?

Ja strikt genomen moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever ingeval er werk is.  Er is geen wettelijke regeling over hoe en hoeveel je op voorhand de werknemer moet verwittigen.  Je spreekt als werkgever best met de werknemer af hoe dit loopt, bijvoorbeeld je verwittigd de werknemer één dag op voorhand.

Kan ik altererende tijdelijke werkloosheid toepassen?

Ja, dat kan.  Je bent niet verplicht om volledig de arbeidsovereenkomst te schorsen.  Je mag de werknemer enkele dagen laten werken en enkele dagen thuis laten wegens tijdelijke werkloosheid Corona.  Je mag ook de dagen tijdelijke werkloosheid spreiden over verschillende werknemers.

Wat moet mijn werknemer doen om een uitkering te bekomen?

De werknemer stuurt het document C3.2 Werknemer Corona naar zijn uitbetalingsinstelling.  Dit is ofwel de vakbond waarbij de werknemer is aangesloten of ingeval de werknemer niet gesyndikeerd is stuurt deze het document naar de Hulpkas voor Werkloosheid.

Zodra de uitbetalingsinstelling via je werkgever de dagen tijdelijke werkloosheid ontvangt kan deze overgaan tot uitbetaling van de uitkering

Zie de link hieronder hoe de werknemer de C3.2 Werknemer Corona kan bezorgen aan je uitbetalingsinstelling.

https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan


Wil je meer weten over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid, download dan mijn gratis praktische gidsTijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x