12 augustus 2020

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Zie jij het bos door de bomen niet meer?

De overheid heeft de reglementering al frequent aangepast en sommige zaken zijn nog onduidelijk.  Hierdoor is het normaal dat je het bos niet meer door de bomen ziet.  Hieronder een overzicht aan welke voorwaarden je moet voldoen om aanspraak te maken op tijdelijke werkloosheid bedienden.

In het geval je als werkgever geen aanspraak meer kan maken op de versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid Corona val je terug op de algemene regelgeving voor economische werkloosheid voor bedienden.  In dit geval moet je heel wat formaliteiten invullen en moet je 3 weken voor de aanvangsdatum van de werkloosheid het dossier indienen. 

Tijdelijke werkloosheid Corona

De regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona verstrengen vanaf 1 september 2020.  Bijgevolg zijn er bedrijven die er geen gebruik meer kunnen van maken.

Tijdelijke werkloosheid Corona is alleen van toepassing voor bedrijven die:

1. minstens 20% van hun arbeidstijd gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid tijdens het 2de kwartaal van 2020.

2. of een werkgever uit de sector aangeduid door Minister van Werk (momenteel nog niet aangeduid maar vermoedelijk: horeca, evenementen en reisbureaus)

Lees hier de nieuwe verplichtingen voor de werkgever 

Wat als je geen aanspraak meer kunt maken op tijdelijke werkloosheid Corona?

Voldoe je als werkgever niet aan bovenstaande voorwaarden en heb je onvoldoende bestellingen of opdrachten voor je werknemers dan kan je wel nog gebruik maken van Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.  Ook hier voorziet de overheid versoepelde maatregelen, maar wel meer verplichtingen.

1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Als je werknemer in quarantaine is geplaatst, dan voldoet hij/zij aan de voorwaarden om de arbeidsovereenkomst te schorsen wegens overmacht.

Qua formaliteiten heb je als werkgever volgende verplichtingen:

 • Het bewijs van overmacht elektronisch melden aan RVA
 • De werknemer een controlekaart op voorhand of ASAP bezorgen
 • Bij aanvang eerste werkloosheid de persoonlijke gegevens van de werknemer elektronisch doorsturen naar RVA (hierbij kan je sociaal secretariaat helpen - ARS 2)
 • Na de loonafrekening de dagen werkloosheid elektronisch doorsturen naar RVA (hierbij kan je sociaal secretariaat helpen ARS 5)

De werkloosheid kan onmiddellijk aanvatten zonder wachttijd

De werknemer ontvangt een uitkering ten laste van RVA van 70% van zijn brutoloon (met maximum van begrensd loon 2750 €).

2. Economische werkloosheid bedienden

Val je onder de overgangsmaatregel of de preliminaire voorwaarden?

De procedure voor het bekomen van een erkenning onderneming in moeilijkheden is in beide gevallen verschillend.

Ingeval je als bedrijf een daling van minimum 10% productie of omzet van het huidige kwartaal 2020 t.o.v. het zelfde kwartaal 2019 kan aantonen  dan kan je genieten van de overgangsmaatregel.

Heb je geen 10% omzet of productieverlies t.o.v. hetzelfde kwartaal dan 2019 dan moet je preliminaire voorwaarden bewijzen:

1. 10% economische werkloosheid arbeiders in het kwartaal voor de aanvraag

2. Of 10% vermindering productie in kwartaal voor aanvraag werkloosheid tegenover hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019

3. Of 10% vermindering bestelling in kwartaal voor aanvraag werkloosheid tegenover hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019

4. Of 10 % vermindering omzet in kwartaal voor aanvraag werkloosheid tegenover hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019

5. Via een erkenning als “onderneming in moeilijkheden” door de Minister van Werk omwille van onvoorziene omstandigheden

Kan je dit niet bewijzen tegenover de RVA, dan kan je geen aanspraak maken op economische werkloosheid voor je bedienden!

Verplichtingen

 • 14 kalenderdagen voor de kennisgeving van de economische werkloosheid aan de bedienden en aan de RVA moet de werkgever een goedkeuring “onderneming in moeilijkheden” aanvragen aan RVA
 • Hierbij moet het bedrijf ook een ondernemingsplan of CAO neerleggen bij FOD WASO.:

                 =>  Ingeval van de overgangsmaatregel moet noch het plan, noch de CAO worden goedgekeurd                     doorFOD WASO.

              =>    Ingeval van Preliminaire voorwaarden moet het plan of CAO wel goedgekeurd worden door een                  commissie bij  FOD WASO

Bij de overgangsmaatregel moet de werkgever 2 vormingsdagen per maand voorzien voor de werknemer.  De werkgever moet deze vorming vergoeden.  Is deze dag ingepland op een dag economische werkloosheid dan blijft de werknemer zijn recht op een uitkering behouden.  Plant de werkgever de vorming dag in op een werkdag, dan is deze het normale loon verschuldigd.

 • 7 dagen voor de aanvang van de economische werkloosheid moet je als werkgever de werknemer individueel inlichten en eveneens je ondernemingsraad of syndicale afvaardiging (indien deze er is) over de aanvraag informeren.
 • 7 dagen voor aanvatting van de economische werkloosheid een kennisgeving doen aan RVA.
 • De eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand meedelen aan de RVA, de dag zelf
 •  De werknemer een controle kaart bezorgen voor de aanvang van de werkloosheid.
 • Bij aanvang eerste werkloosheid de persoonlijke gegevens van de werknemer elektronisch doorsturen naar RVA (hierbij kan je sociaal secretariaat helpen, ARS 2)
 • Na de loonafrekening de dagen werkloosheid elektronisch doorsturen naar RVA (hierbij kan je sociaal secretariaat helpen, ARS 5)

Per kalenderjaar kan de werkgever gebruik maken van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing.

De werknemer ontvangt een uitkering ten laste van RVA van 70% van zijn brutoloon (met maximum van begrensd loon 2750 €) en een supplement van de werkgever.  Het bedrag wordt opgenomen in het ondernemingsplan of de CAO.


Is je bedrijf getroffen door deze crisis?  Overweeg je om medewerkers te ontslaan?  Wil je een toekomstplan?

Volg dan mijn gratis Webinar: Ontslaan omwille van Coronacrisis en alternatieven


Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x