Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona.

RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken. Deze regelgeving kan verlengd worden tot 30 juni 2020 als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd. Ik ga ervan uit dat Horeca en Eventenbureau’s hier gebruik van kunnen blijven maken zolang ze van de overheid uit hun activiteiten niet mogen hervatten.

Coronaverlof voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar ingeval van handicap)

Deze regelgeving is nog niet definitief gepubliceerd, maar er is wel binnen de schoot van de regering een politiek akkoord bereikt.

Het coronaverlof geeft ouders de mogelijkheid om voor hun kinderen te zorgen tijdens de quarantainemaatregelen. Elke ouder kan coronaverlof aanvragen, maar moet minimum één maand tewerk zijn gesteld bij de huidige werkgever. De werkgever moet ermee akkoord gaan.

Het verlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni 2020. Het coronaverlof kan opgenomen worden in 1/5deonderbreking (indien voltijdse tewerkstelling) of 1/2de onderbreking (min. 75% tewerkstelling) of via flexibele opnamemogelijkheden per week.

De regering voorziet een flexibele aanvraagprocedure met korte antwoordtermijn voor de werkgever. Het coronaverlof kan volledig elektronisch aangevraagd worden aan RVA.

Het opnemen van het coronaverlof heeft geen impact om het saldo van andere thematische verloven.

Wil je meer weten: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof 

Hoe zit het met het behoud van recht op maaltijdcheques?

De werkgever mag per gewerkte dag een maaltijdcheque toekennen van maximum 8 €, waarvan de werknemer minimum 1.09 € eigen bijdrage betaalt. Deze maaltijdcheque is vrijgesteld van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. Wanneer de arbeidsovereenkomst is geschorst wegens tijdelijke werkloosheid of de werknemer behoudt zijn loon maar is vrijgesteld van prestatie verliest de werknemer het recht op een maaltijdcheque. De reden is dat er alleen een maaltijdcheque per gewerkte dag mag toegekend worden.

Bij telewerk behoudt de werknemer zijn recht op een maaltijdcheque.

Uren studentenarbeid 2de kwartaal 2020 worden niet meegeteld in totaal van 475 uren per jaar!

Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren zoals de voeding en verzorging te helpen verlichten, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020, niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Met andere woorden studenten mogen 475 uren werken in kwartaal 1,3 en 4 van 2020 + extra uren in kwartaal 2.

De gepresteerde uren tijdens het tweede kwartaal genieten ook van de gunstige sociale zekerheidsmaatregel, namelijk de student en werkgever betalen hier enkel solidariteitsbijdrage op.

De reglementering voor kinderbijslag en fiscale regelgeving rond “kind ten laste” zal ook aangepast worden zodat de student/ouders hier hun rechten niet verliezen. Je kan de reglementering verder opvolgen via www.studentatwork.be

Moet de werkgever nog een verplaatsingsvergoeding toekennen aan werknemers die steeds thuis werken?

Neen, De werkgever is geen woon-werkvergoeding verschuldigd voor de dagen dat de werknemer van thuis werkt. Er is geen woon-werkverplaatsing, dus geen verplaatsingskosten.

Indien de werknemer ondanks het thuiswerk toch professionele verplaatsingen moet afleggen met eigen wagen of fiets heeft deze wel recht op een terugbetaling van deze kosten. Deze vergoeding is vrijgesteld van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing als de werkgever de grensbedragen respecteert.

0.3653 €/km: voor verplaatsing met eigen wagen

0.24 €/km: voor verplaatsing met fiets

Wat met onkostenvergoedingen tijdens Coronacrisis?

Dit is afhankelijk van de situatie en welke onkosten deze vergoedingen dekken.

Indien de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens tijdelijke werkloosheid, zal in de meeste gevallen de werknemer geen onkosten meer hebben en mag je als werkgever deze onkostenvergoeding niet meer uitbetalen. Je moet dus nagaan of de kosten blijven doorlopen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst. Blijf je onterecht onkosten vergoeden dan loop je het risico bij inspectie dat de onkostenvergoeding wordt beschouwd als verdoken loon, met als gevolg dat je hierop zowel werkgeversbijdrage als werknemersbijdrage zal moeten betalen.

Ken je je werknemer met een firmawagen een onkostenvergoeding toe voor de stalling van de wagen, dan mag je deze verder blijven betalen. Onkostenvergoedingen voor Carwash en parking zijn al moelijker te rechtvaardigen.

Stel dat je werknemer thuis blijft werken, kijk dan na of de huidige kosten nog van toepassing zijn. Een onkostenvergoeding voor parking kan je nu bijvoorbeeld niet toekennen, maar een onkostenvergoeding uitbetalen voor thuiswerk en internet kan hier wel aangezien het duidelijk is dat de werknemer deze kosten blijft maken.

Hier is het dus belangrijk dat je de toekenning van onkosten opneemt in een overeenkomst waarin duidelijk is wat deze onkosten inhouden en er afspraken zijn wanneer je deze kosten toekent of niet meer toekent. Ken je onkostenvergoedingen toe zonder enig beleid? Of heb je geen overeenkomsten hierover? Dan loop je het risico om tegen de lamp te lopen tijdens een sociale inspectie. Wil je in regel zijn, contacteer me dan om te kijken hoe ik jou kan verder helpen.

Wil je op de hoogte blijven over de wetgeving? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief en ontvang de actualiteit in je mailbox:


Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x