Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig?

Je bent niet verplicht om een functieomschrijving per werknemer te hebben, wel moet je duidelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst welke taken de werknemer moet uitvoeren. Toch brengt een functieomschrijving veel helderheid en is ze een basis voor een goede vacature en een verloningsbeleid.

Hoe begin ik nu aan een functieomschrijving?

Ik implementeer bij KMO bedrijven een verloningsbeleid. Hierbij maken we functieomschrijvingen op, ze zijn de basis van het verloningsbeleid. Eerst bespreken we concreet wat de bedrijfsdoelstellingen zijn, de flow in het bedrijf en de rollen van iedere medewerker. We kijken ook samen welke algemene competenties en attitude een medewerker moet hebben om in het bedrijf te mogen werken. Zoals bijvoorbeeld pro-activiteit, klantgerichtheid, flexibiliteit,…

Daarna stellen we een organogram op en bepalen we verschillende departementen (als die er zijn) en de plaats van de medewerker in de organisatie. Dit is de basis voor de functieomschrijving per functie.

Wat neem je op in de functieomschrijving?

Ik neem verschillende zaken op in de functieomschrijving:

  • Ten eerste welke resultaten moet de functiehouder behalen en de daaraan gelinkte taken.
  • Als dit duidelijk is bekijk ik samen met de klant welke “competenties” en “attitude” de functiehouder moet hebben om de functie goed te kunnen uitvoeren
  • Welke scholing moet de functiehouder hebben?

Wat kan ik met een functieomschrijving doen?

Nadat de functies duidelijk zijn wegen we ze tegenover elkaar. Hierdoor zie je de verschillen van gewicht in de functies en kan je definiëren welke de sleutelfuncties zijn in jouw bedrijf. Ik weeg de functies tegenover elkaar op basis van complexiteit en problemen oplossen, besluitvorming, leiding geven of niet, maar ook is het een specialisten rol of eerder een generalistische functie. Daarnaast weeg ik ook op talenkennis en de werkomstandigheden van de functie. Ik merk dat het mijn klanten helpt om objectief te kijken naar de functie.

De functieomschrijving is de basis voor een vacature en het sollicitatieproces. Je hebt het takenpakket duidelijk, maar ook de competenties en gewenste attitude.

Naast het wegen is de functieomschrijving een ideale tool om met de werknemer duidelijk af te stemmen wat er van hem of haar verwacht wordt.

Wil je je medewerkers evalueren dan is de functieomschrijving een goede tool om te bepalen welke doelstellingen de medewerker heeft om zo de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De functieomschrijvingen helpen je ook om je verloningsbeleid beter te objectiveren. Je kan je functies categoriseren in groepen en er zo een verloning aan koppelen.

Besluit

Je bent niet verplicht om functieomschrijvingen te hebben, maar het is wel een handige tool voor je organisatie en ze zijn de basis voor een eerlijk en marktconform verloningsbeleid.

Wil je ook helderheid krijgen in je functies en werk maken van je verloningsbeleid, contacteer me dan voor een gratis kennismakingsgesprek

Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x