Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur. Vandaag is het niet duidelijk of deze regelgeving gaat verlengd worden na 31 december 2020.

Van toepassing voor welke werkgever?

Je bent een nieuwe werkgever als je op het moment van indienstneming of sedert ten minste 4 opeenvolgende voorafgaande kwartalen nooit onderworpen bent geweest aan sociale zekerheid voor werknemers. 

De tewerkstelling van volgende categorien worden buiten beschouwing gelaten om te bepalen of je al dan niet een nieuwe werkgever bent:

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
  • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
  • dienstboden;
  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
  • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO'ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs, …).

Daarnaast moet men nagaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaakt. De 1ste werknemer mag immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

Voor welke werknemer is dit van toepassing?

Het betreft alle werknemers die onderworpen zijn aan sociale zekerheid voor werknemers. De werknemer moet dus vóór zijn aanwerving aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen.

Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen moet de werknemer uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden om van een doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken. De werknemer moet namelijk verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van min 50% en daarnaast moet de werknemer gedurende het kwartaal min. 27.5% prestaties uitvoeren van een voltijdse werknemer.

Wat als deze werknemer uitdienst gaat?

De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Het is dus geen probleem om de eerste werknemer te vervangen met een nieuwe aanwerving.

 Welke formaliteiten?

De sociale zekerheid voorziet hiervoor geen enkele formaliteit. Wanneer je je aansluit bij het sociaal secretariaat zullen zijn dit onmiddellijk toepassen. Let wel op de meeste sociale secretariaten tellen wel maandelijks sociale bijdrage aan hun klanten maar crediteren dit dan op het einde van het kwartaal.

Overweeg je om je eerste werknemer aan te werven en wil je hier correct in begeleid worden? Contacteer me dan voor een kennismakingsgesprek

Meer items

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren? Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate? Welke waarden draagt jouw bedrijf? Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig? Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau? Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend? Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet! Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf? Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”? Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel? 2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte Uitzendkrachten en sociale verkiezingen Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken. Gratis webinar sociale verkiezingen 2020 Wat moet je weten voor je de verkiezingen opstart! Nog geen actie genomen voor de sociale verkiezingen in mei 2020? Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen? Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren? Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is? Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Minneveldstraat 92 3070 Kortenberg
info@legalplushr.be
T 0496 92 42 61
WhatsApp


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x