Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel?

Hoe feestdagen 2020 die in het weekend vallen vervangen?  En hoe collectieve sluiting 2020 vastleggen?


Voor 15 december 2019 moet je als werkgever bekend maken wanneer de werknemers de feestdagen 15 augustus 2020 en  1 november 2020 opnemen en de data ingeval je je onderneming collectief sluit.

Betreffende de opname van de feestdagen die samen in een weekend of samen met sluitingsdag van je onderneming vallen:

  • Ofwel besliste je paritair comité voor 1 oktober welke de datums deze feestdagen vervangen worden.
  • Indien er geen beslissing is in je paritaire comité kan je als ondernemingzelf beslissen wanneer je deze dagen opneemt:
    • Op een vaste datum
    • Vrij te kiezen door de werknemer

PRAKTISCH: hoe de vervangdagen of collectieve vakantie vastleggen binnen je bedrijf?


Dit gebeurt in overleg met:

  • Ondernemingsraad,
  • Bij ontstentenis van Ondernemingsraad via de vakbondsafvaardiging
  • Bij ontstentenis van vakbondsafvaardiging in samenspraak met werknemers

Daarna moet je het bekendmaken door het bericht getekend en gedateerd uit te hangen binnen de onderneming voor 15 december 2019.

!  Indien geen keuze is gemaakt en dus geen bekendmaking in de onderneming wordt automatisch  de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag in de onderneming (ingeval van feestdag gedurende het weekend is dit dus op maandag).


Heb je nood aan extra ondersteuning en begeleiding bij de regelgeving rond tewerkstelling personeel, boek dan een kennismakingsgesprek met me

Wil je graag op de hoogte blijven van wetgeving en regelmentering bij tewerkstelling werknemers schrijf je dan in op de nieuwsbrief 

Of volg Legal+HR Solutions via facebook of 

of LinkedIn


Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x