Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau?


Bij de procedure van de sociale verkiezingen moeten de bedrijven binnen paar dagen de lijsten van Dag X uithangen.   Dag X heeft exact plaats 90 dagen voor de effectieve stemming en is de officiële aankondiging van de verkiezingen.

Op de lijsten van dag X moet je dus de openingsuren van je stembureau uithangen.  Hierover moet je een akkoord hebben met de Ondernemingsraad of het CPBW, indien deze aanwezig is.  De  openingsuren van het stembureau kunnen daarna niet meer gewijzigd worden.

Je bekijkt dus best op voorhand hoe je dit aanpakt, rekening houdend met de voorbereiding (uur tot anderhalf uur) en het aantal werknemers dat zal moeten stemmen.  Vergeet niet dat je stembureau best al deze stemmen nog dezelfde dag telt.  

Wat doe je als je technische bedrijfseenheid uit verschillende tewerkstellingenplaatsen bestaat? 

Dan bekijk je best of je per site secundaire stembureaus kan plaatsen.  Indien er per site niet veel medewerkers  (min. 25) zijn dan kan je opteren voor een mobiel stembureau dat op een vooraf vastgesteld tijdstip zich installeert op de werkplek.  Zijn de sites te ver uiteen of zijn er niet veel medewerkers tewerkgesteld in de site, dan kan je best opteren voor bijvoorbeeld één stembureau in het hoofdkantoor te installeren en dat de medewerkers van de kleinere sites per brief stemmen in plaats van fysiek in het stembureau.

Stemming per brief kan alleen na een akkoord met alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve kaderledenorganisaties en moet ten laatste op dag X+56 plaatsvinden.

Het toekennen van een voorzitter en plaatsvervangende voorzitter moet gebeuren ten laatste X+40.  Tussen X+36 en X+54 duidt de voorzitter de secretaris, plaatsvervangende secretaris en bijzitters aan.  Je hebt hier dus nog even tijd voor.


Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x