Uitzendkrachten en sociale verkiezingen

Alle bedrijven in België met minimum 50 werknemers (inclusief uitzendkrachten) zijn verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren. Ook indien er geen vakbond in het bedrijf aanwezig is. Een bedrijf tussen de 50 en 99 werknemers moet de sociale verkiezingen organiseren voor het inrichten van een Comité voor Preventie en Bescherming. Een bedrijf met meer dan 100 werknemers is verplicht de sociale verkiezingen te organiseren voor twee overlegorganen, namelijk voor het Comité voor Preventie en Bescherming en daarnaast ook voor de Ondernemingsraad.

Uitzendkrachten die meetellen om de drempel aantal werknemers te bepalen

Voor het bepalen van de grens 50 of 100 werknemers wordt er niet alleen gekeken naar de werknemers indienst tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019, maar ook naar de uitzendkrachten. Het gaat hier om de uitzendkrachten die geen werknemer vervangen en tewerkgesteld zijn bij de onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2019

De berekening van de uitzendkrachten gebeurt op basis van de inschrijving in het register voor uitzendkrachten dat moet worden bijgehouden in de periode van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. In het register moet de onderneming ook de reden van tewerkstelling van de uitzendkracht vermelden. De uitzendkracht die gedurende de referteperiode 92 dagen is ingeschreven in het register wordt beschouwd als 1 werknemer die wordt meegeteld bij de quota van het aantal werknemers om te kijken of de onderneming de drempel van 50 of 100 werknemers heeft bereikt.

Heeft uw bedrijf gedurende het tweede kwartaal 2019 geen register bijgehouden, dan raad ik u aan om uw uitzendkantoren te contacteren en dit alsnog retroactief in orde te brengen.

Uitzendkrachten mogen vanaf deze verkiezingen ook gaan stemmen

Vanaf de sociale verkiezingen van 2020 kunnen uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden ook gaan stemmen. De bedoeling is om uitzendkrachten die al lang een band hebben met de gebruiker te betrekken bij het sociaal overleg van de onderneming. De uitzendkracht moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. Ofwel op dag X (dag aankondiging verkiezing) ononderbroken tewerkgesteld zijn in de onderneming van de gebruiker sinds 3 maanden
  2. Ofwel tewerkgesteld zijn gedurende 65 dagen (effectief gewerkte dagen) gedurende een referteperiode van 1 augustus 2019 tot en met de dag van de aankondiging van de verkiezingen(X).

+ De uitzendkracht moet effectief 26 dagen hebben gewerkt bij de gebruiker tussen dag X en dag Y-13 (dag Y is de dag van de verkiezingen).

De uitzendkracht zal dus worden opgenomen op de kiezerslijst van dag X en kan dan geschrapt worden van de kiezerslijst op dag Y-13 als blijkt dat de uitzendkracht niet aan de tweede voorwaarde voldoet.

Uitzendkrachten kunnen invloed hebben op het aantal mandaten in het overlegorgaan

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 30 maart 2009 geoordeeld dat het aantal uitzendkrachten (ook diegene die een werknemer vervangt) tewerkgesteld bij de gebruiker op dag X toegevoegd moeten worden bij het aantal werknemers tewerkgesteld bij de onderneming om te bepalen hoeveel mandaten moeten worden toegekend aan de werknemersafvaardiging in het Comité voor Preventie en Bescherming en de Ondernemingsraad. 

Maar in het arrest van het Hof van Cassatie van 15 april 2013 heeft het Hof geoordeeld dat de uitzendkrachten geen invloed hebben op de verdeling van de mandaten tussen de categorieën (arbeiders, bedienden, jonge werknemers en kaderleden) in de Ondernemingsraad.

Kunnen uitzendkrachten zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen?

Tot op heden kunnen de uitzendkrachten zich niet kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen en kunnen ze dus niet opkomen op een kandidatenlijst.

Besluit 

Om de bovenvermelde voorwaarden correct toe te passen adviseer ik al de werkgevers om over een volledig overzicht te beschikken van al de uitzendkrachten en de reden van tewerkstelling tussen 1 augustus 2019 en 13 dagen voor de dag van de verkiezing (dag Y). Dit moet bijgehouden worden om de kiezerslijsten bij te werken, het aantal mandaten van de werknemersafvaardiging te bepalen en de verkiezingscolleges en verkiezingsbureaus in te richten.

Uitzendkrachten die hernomen worden op de kiezerslijsten genieten van dezelfde rechten als werknemers. Zo kunnen ze ook klachten en beroepen instellen tijdens de procedure zoals beroep tegen kiezerslijst, mandaten en kandidatenlijsten.


Meer items

Je werknemer valt ziek tijdens de vakantie, moet ik dan gewaarborgd loon betalen? Waarom heb ik bij de aanwerving van mijn eerste werknemer een uitgebreide functieomschrijving nodig? Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden? Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren? Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate? Welke waarden draagt jouw bedrijf? Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig? Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau? Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend? Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet! Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf? Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”? Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel? 2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken. Gratis webinar sociale verkiezingen 2020 Wat moet je weten voor je de verkiezingen opstart! Nog geen actie genomen voor de sociale verkiezingen in mei 2020? Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen? Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren? Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is? Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Minneveldstraat 92 3070 Kortenberg
info@legalplushr.be
T 0496 92 42 61
WhatsApp


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x