UPDATE Tijdelijke werkloosheid CORONA Vereenvoudiging administratieve procedure erkenning door Minister – Economische werkloosheid bedienden En wijziging in controlekaart 3.2. A

Voor de aanvraag erkenning als onderneming in moeilijkheden moest je als KMO bedrijf ofwel een sector CAO, een ondernemingsCAO of een ondernemingsplan hebben. Deze CAO’s bepaalde de vorm van opnemen van werkloosheid, de maatregelen die genomen moet worden voor behoud van werk en het dagbedrag van de aanvullende premie die je als werkgever moet bijbetalen bij iedere dag economische werkloosheid van je bediende.

Goed nieuws De Nationale Arbeidsraad heeft op 18 maart 2020 de CAO nr. 147 gesloten betreffende de economische werkloosheid voor bedienden naar aanleiding van de Coronavirus-crisis. Deze interprofessionele CAO vervangt dus de verplichting om als bedrijf een ondernemingsplan op te maken (ingeval je geen sector of ondernemingscao hebt). De werkgever zal per dag economische werkloosheid 5€ betalen aan de werknemer dit loopt via de loonsverwerking van je sociaal secretariaat.

Welke stappen moet je nu nemen

1. Vraag nu onmiddellijk werkloosheid wegens overmacht aan met reden aanvraag van erkenning onderneming in moeilijkheden. Zo kan je in afwachting van de procedure genieten van tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

2. Vraag je erkenning in via RVA of Minister van Werk en vraag na goedkeuring economische werkloosheid aan voor je bedienden

Scenario 1 – via RVA

Ik heb het kwartaal voorafgaand aan mijn aanvraag 10 % afname van verkoop, productie tov van hetzelfde kwartaal van 2019 of 2018.

Of 10% economische werkloosheid het vorige kwartaal in verhouding tot het aantal werkdagen van al het personeel dat is aangegeven aan RSZ

===== Ja ik voldoe aan de preliminaire voorwaarden

Stap 1: ik vraag de goedkeuring aan via document C106 A RVA en bewijs dat ik voldoe aan de voorwaarden via dit document

Stap 2: na 14 kalenderdagen krijg ik een goedkeuring en vraag je als bedrijf economische werkloosheid aan

===== Nee, ga naar Scenario 2

Scenario 2 – via Minister van Werk

Het werk van mijn bedienden is geïmpacteerd door de corona-crisis.

Stap 1 Stuur een aanvraag tot erkenning op naar de Minister. Je moet wel je vermindering van omzet, bestellingen, productie,…. Kunnen bewijzen.

Vandaag kan je dit reeds

• digitaal doorsturen naar ewb@werk.belgie.be, Het is daarbij noodzakelijk dat je de aanvraag en de bijlagen omzet in één pdf-document en dit pdf-document digitaal ondertekent met je e-ID (alleen zo kunnen we de authenticiteit van uw elektronische handtekening controleren). Als je niet binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, stuur dan een nieuwe e-mail om de ontvangst door onze dienst te verifiëren.

• In de week van 23 maart zal je dit digitaal via een portaalsite kunnen doen.

• Of via aangetekend schrijven naar Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Erkenning FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg; Ernest Blerostraat 1, 1070 Brussel

Stap 2: Bezorg het document C106A ingevuld aan RVA op zelfde moment dat je de aanvraag tot erkenning als onderneming opstuurt naar de Minister. Je kan het nog niet volledig invullen maar er wel op vermelden dat je een aanvraag hebt opgestuurd en met de kopie ervan. Dit om de procedure sneller te laten verlopen

Stap 3: Je ontvangt je erkenning van de Minister.

Je vult het document C106 A volledig aan + erkenning van Minister bijvoegen en je stuurt dit terug op naar RVA

Stap 4: RVA bevestigt dat je voldoet aan al de voorwaarden

Stap 5: je vraagt economische werkloosheid aan voor je bedienden

Laatste update: uitkering voor bediende verhoogd en nieuwe regels rond controlekaart

De bediende ontvangt een uitkering van 70% van het brutoloon begrensd tot 2.754,76€ en een bijdrage van de werkgever van min. 5 € per dag.

Daarnaast heeft de RVA op 18 maart 2020 laten weten dat de werknemers vrijgesteld zijn van de verplichting om de controle kaart C3.2 A in hun bezit te hebben gedurende de maanden maart, april en mei 2020. Ik vermoed dat ze deze regel inroepen omdat het onmogelijk is om al de bedrijven tijdig te voorzien van de controlekaarten.

De procedure voor werknemers is aangepast ze moeten een C 3.2 Werknemer Corona bezorgen aan hun uitbetalingsinstelling. Ik vermoed dat dit de controlekaart gaat vervangen. Dit document is wel online raadpleegbaar op de website van RVA. Dus vergeet het niet te bezorgen aan je werknemers.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag aan de RVA of een erkenning aan de Minister aarzel dan niet om me te contacteren via

Of download mijn Corona gids:

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x