Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vorige week heeft de overheid heel wat maatregelen genomen zoals de vereenvoudiging van de procedure tijdelijke werkloosheid en duidelijke preventierichtlijnen ingevoerd noodzakelijk bij de tewerkstelling van werknemers. Persoonlijk ben ik heel blij met de vereenvoudiging van de tijdelijke werkloosheid, het maakt het voor alle bedrijven toegankelijk.  De zware procedure voor economische werkloosheid voor bedienden vervalt.

Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te laten thuis werken, zijn er functies waarbij dit niet mogelijk is moet de werkgever preventiemaatregelen voorzien zoals onder andere voldoende afstand houden.

Kan je niet meer werken door de maatregel of heb je een vermindering van je werk dan val je onder de regelgeving “tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus”

Vanaf 20 maart 2020 heeft de RVA de regelgeving van tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd.  God zij dank! Daarvoor konden alleen bedrijven die rechtstreeks getroffen waren door de maatregelen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.  Bedrijven die omwille van de Coronacrisis minder werk hadden moesten economische werkloosheid aanvragen, maar voor bedienden was dit een administratieve procedure.  Nu heeft RVA beslist dat alle bedrijven onder tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus vallen en dit vanaf 13 maart 2020 tot 5 april 2020 of tot een latere datum bij verlenging van de maatregelen.

Het is nog steeds mogelijk om tijdelijk werkloosheid te combineren met werken.  Zo kan je je werknemer bijvoorbeeld 2 dagen per week laten werken en 3 dagen per week onder tijdelijke werkloosheid zetten.

De verplichting om tijdelijke werkloosheid elektronisch aan te vragen is vervallen.  Je moet de tijdelijke werkloosheid niet meer op voorhand aanvragen aan RVA en niet meer motvieren via mail. Ongeacht of je nu reeds een aanvraag hebt gedaan voor overmacht of voor economische redenen.  Hierdoor moet de RVA je tijdelijke werkloosheid niet meer goedkeuren. Daarnaast is de verplichting van het afleveren van de controlekaart C3.2A vervallen.

Het enige wat je moet doen als werkgever is op het einde van de maand moet je de dagen tijdelijke werkloosheid doorsturen naar RVA via Elektronische aangifte - ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’.

Aangezien de RVA veel uitbetalingen moet behandelen vragen ze om deze gegevens zo vroeg mogelijk door te sturen.

Je bent verplicht om je werknemers te informeren over het feit dat je tijdelijke werkloosheid invoert.  De kennisgeving bevat de periode en de vermelding of het een volledige of gedeeltelijke werkloosheid is.  Daarnaast vermeld je ook best afspraken hoe je je werknemers zal oproepen ingeval er toch werk is.  Om de werknemers verder te helpen informeer je hun best hoe ze een uitkering kunnen bekomen.

De werknemer moet het document C3.2 Werknemer Corona bezorgen aan zijn of haar uitbetalingsinstelling.  Dit is ofwel de vakbond indien de werknemer hierbij is aangesloten.  Is je werknemer niet gesyndikeerd dan kan deze terecht bij de Hulpkas voor Werkloosheid.

Op de RVA site vind je hierover instructies terug https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan

De vergoeding is 70% van het brutoloon of het begrensd brutoloon van 2.754.76 €.  De werknemer heeft altijd recht op een werkloosheidsuitkering zonder wachttijd.  Daarnaast ontvangt de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Afhankelijk van je paritaire comité kan het zijn dat je als werkgever nog een bijkomende vergoeding moet betalen per dag tijdelijke werkloosheid.

Wat moet je doen als we het werk mogen hervatten, maar je bedrijf heeft onvoldoende werk voor al de werknemers omwille van daling bestellingen of opdrachten?  Momenteel heeft de overheid hier nog geen standpunt ingenomen dus adviseer ik je om in dat geval economische werkloosheid in te roepen.  De aanvraag voor arbeiders verloopt redelijk gemakkelijk, maar ingeval je bedienden hebt moet je kunnen bewijzen dat je een bedrijf in moeilijkheden bent aan de hand van cijfers in vergelijking met het vorige jaar.  Is dit niet mogelijk dan kan je een erkenning aanvragen bij de Minister van Werk.  Alvorens je economische werkloosheid voor bedienden kan aanvragen.

Hieronder kan je de aangepaste praktische gids downloaden waarin ik deze zaken toelicht.


Heb je hierbij hulp nodig, aarzel dan niet om me te contacteren.

Ik wens iedereen veel succes in deze moeilijke periode en vooral blijf gezond


Groeten,Jori Morren

 

Juridisch HR Adviseur 


Minneveldstraat 92

3070 Kortenberg


T: 0496/92 42 61

E:info@legalplushr.be

Website: www.legalplushr.be


Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x