Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vorige week heeft de overheid heel wat maatregelen genomen zoals de vereenvoudiging van de procedure tijdelijke werkloosheid en duidelijke preventierichtlijnen ingevoerd noodzakelijk bij de tewerkstelling van werknemers. Persoonlijk ben ik heel blij met de vereenvoudiging van de tijdelijke werkloosheid, het maakt het voor alle bedrijven toegankelijk.  De zware procedure voor economische werkloosheid voor bedienden vervalt.

Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te laten thuis werken, zijn er functies waarbij dit niet mogelijk is moet de werkgever preventiemaatregelen voorzien zoals onder andere voldoende afstand houden.

Kan je niet meer werken door de maatregel of heb je een vermindering van je werk dan val je onder de regelgeving “tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus”

Vanaf 20 maart 2020 heeft de RVA de regelgeving van tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd.  God zij dank! Daarvoor konden alleen bedrijven die rechtstreeks getroffen waren door de maatregelen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.  Bedrijven die omwille van de Coronacrisis minder werk hadden moesten economische werkloosheid aanvragen, maar voor bedienden was dit een administratieve procedure.  Nu heeft RVA beslist dat alle bedrijven onder tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus vallen en dit vanaf 13 maart 2020 tot 5 april 2020 of tot een latere datum bij verlenging van de maatregelen.

Het is nog steeds mogelijk om tijdelijk werkloosheid te combineren met werken.  Zo kan je je werknemer bijvoorbeeld 2 dagen per week laten werken en 3 dagen per week onder tijdelijke werkloosheid zetten.

De verplichting om tijdelijke werkloosheid elektronisch aan te vragen is vervallen.  Je moet de tijdelijke werkloosheid niet meer op voorhand aanvragen aan RVA en niet meer motvieren via mail. Ongeacht of je nu reeds een aanvraag hebt gedaan voor overmacht of voor economische redenen.  Hierdoor moet de RVA je tijdelijke werkloosheid niet meer goedkeuren. Daarnaast is de verplichting van het afleveren van de controlekaart C3.2A vervallen.

Het enige wat je moet doen als werkgever is op het einde van de maand moet je de dagen tijdelijke werkloosheid doorsturen naar RVA via Elektronische aangifte - ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’.

Aangezien de RVA veel uitbetalingen moet behandelen vragen ze om deze gegevens zo vroeg mogelijk door te sturen.

Je bent verplicht om je werknemers te informeren over het feit dat je tijdelijke werkloosheid invoert.  De kennisgeving bevat de periode en de vermelding of het een volledige of gedeeltelijke werkloosheid is.  Daarnaast vermeld je ook best afspraken hoe je je werknemers zal oproepen ingeval er toch werk is.  Om de werknemers verder te helpen informeer je hun best hoe ze een uitkering kunnen bekomen.

De werknemer moet het document C3.2 Werknemer Corona bezorgen aan zijn of haar uitbetalingsinstelling.  Dit is ofwel de vakbond indien de werknemer hierbij is aangesloten.  Is je werknemer niet gesyndikeerd dan kan deze terecht bij de Hulpkas voor Werkloosheid.

Op de RVA site vind je hierover instructies terug https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan

De vergoeding is 70% van het brutoloon of het begrensd brutoloon van 2.754.76 €.  De werknemer heeft altijd recht op een werkloosheidsuitkering zonder wachttijd.  Daarnaast ontvangt de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Afhankelijk van je paritaire comité kan het zijn dat je als werkgever nog een bijkomende vergoeding moet betalen per dag tijdelijke werkloosheid.

Wat moet je doen als we het werk mogen hervatten, maar je bedrijf heeft onvoldoende werk voor al de werknemers omwille van daling bestellingen of opdrachten?  Momenteel heeft de overheid hier nog geen standpunt ingenomen dus adviseer ik je om in dat geval economische werkloosheid in te roepen.  De aanvraag voor arbeiders verloopt redelijk gemakkelijk, maar ingeval je bedienden hebt moet je kunnen bewijzen dat je een bedrijf in moeilijkheden bent aan de hand van cijfers in vergelijking met het vorige jaar.  Is dit niet mogelijk dan kan je een erkenning aanvragen bij de Minister van Werk.  Alvorens je economische werkloosheid voor bedienden kan aanvragen.

Hieronder kan je de aangepaste praktische gids downloaden waarin ik deze zaken toelicht.

Download praktische gids Corona en werknemers


Heb je hierbij hulp nodig, aarzel dan niet om me te contacteren.

Ik wens iedereen veel succes in deze moeilijke periode en vooral blijf gezondUpdate : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Wat met samenloop van afwezigheden, normaal primeert de eerste schorsing maar bij tijdelijke werkloosheid gelden andere regels

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x