Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

Bij het samenvallen van afwezigheden geldt in principe dat de eerste schorsing primeert.  Bijvoorbeeld: de werknemer heeft een week vakantie geboekt van 14 april tot en met 24 april, maar voor de vakantie wordt de werknemer ziek en brengt een ziektebriefje binnen van 8 april tot en met 18 april.  Dan vervallen de dagen vakantie van 14 april tot en met 18 april en worden deze ziektedagen omdat de ziekte aanvatte voor de start van de vakantie.  Hierop zijn ook enkele uitzonderingen.


Tijdelijke werkloosheid Corona en vakantie

Hier geldt de regel van samenloop niet.  Indien de werknemer reeds goedgekeurde vakantiedagen had ingepland voor de aanvang van tijdelijke werkloosheid blijven deze bestaan.  Op de dag vakantie ontvangt de werknemer loon van zijn werkgever en heeft deze geen recht op een uitkering RVA.  Het is niet de bedoeling dat de werknemer zijn vakantie annuleert om toch een uitkering tijdelijke werkloosheid te bekomen.  Daarnaast kan je als werkgever gedurende deze periode niet verplichten om reeds vakantie op te nemen.

Tijdelijke werkloosheid Corona en ziekte met gewaarborgd loon

Ook hier geldt de regel “eerste afwezigheid primeert” niet.  Ingeval de werknemer ziek wordt op de geplande dagen tijdelijke werkloosheid Corona, zal de werknemer geen gewaarborgd loon van de werkgever ontvangen, noch een uitkering van de RVA.  De mutualiteit zal de ziekte dagen die samenvallen met tijdelijke werkloosheid vergoeden.  Naar je sociaal secretariaat zal je een code moeten boeken die overeenkomt met een code uitkering door mutualiteit.  De werknemer zal eveneens zijn ziekte onmiddellijk moeten doorgeven aan de mutualiteit.

Stel dat je de werknemer nog gedeeltelijk tewerkstelt, dan ben je wel loon verschuldigd voor de dagen dat de werknemer gepland was en voor de geplande dagen tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer een uitkering van zijn mutualiteit.

Tijdelijke werkloosheid Corona en feestdagen 

De werknemer heeft recht op het loon voor de feestdag ingeval de feestdag binnen de periode van 14 dagen valt volgend op de aanvang van de schorsing

Voorbeeld: de tijdelijke werkloosheid vat aan op 1 april 2020, de werknemer heeft recht op loon voor de feestdag van 13 april 2020.  Is de werknemer reeds in tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 19 maart 2020, dan is de werkgever niet verplicht om de feestdag maandag 13 april 2020 uit te betalen aan de werknemer.  De werknemer ontvangt wel een werkloosheidsuitkering voor 13 april 2020 via RVA.

Heb je nood aan extra ondersteuning tijdens deze moelijke periode, aarzel dan niet om me te contacteren 

Wil je meer weten over (geen) tewerkstelling van je werknemers tijdens deze coronacrisis download dan mijn gratis gids of checklist met preventiemaatregelen 

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

E-book coronacrisisgids voor werkgevers

Is je bedrijf in moeilijkheden en heb je vragen over tijdelijke werkloosheid voor je werknemers of ontslag? Wil je weten wat de kostprijs is van ontslag en of er alternatieve oplossingen zijn? Lees dan zeker deze gids.

Lees meer

Overweeg jij medewerkers te ontslagen? Bereken dan eerst het kostenplaatje

Het zijn momenteel moeilijke tijden en heel wat bedrijven overwegen om afscheid te nemen van medewerkers. Een ontslag door de werkgever heeft altijd een kostenplaatje, tenzij het gaat om een ontslag omwille van dringende reden. In mijn blog focus ik me op het ontslag door werkgever met een opzegtermijn of een opzegvergoeding.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden, wat na 1 september 2020?

Vanaf 1 september verstrengen de regels betreffende tijdelijke werkloosheid Corona. Er zijn meer verplichtingen aan verbonden en er zullen bedrijven geen gebruik meer van kunnen maken. Indien je uit de boot valt kan je voor je bedienden terugvallen op de regeling economische werkloosheid.

12 augustus 2020

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 1 september 2020

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven gebruik maken van de versoepelde maatregel tijdelijke werkloosheid Corona. Vanaf 1 september zal dit beperkt worden voor bepaalde sectoren en bedrijven die 20% van hun arbeidstijd in kwartaal 2 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid Corona.

6 augustus 2020

Lees meer

Coronacrisis, op zoek naar alternatieven voor ontslag?

Ik zie rondom mij heel wat bedrijven afscheid nemen van werknemers om de loonkost te drukken, ook in de media circuleren cijfers dat 20 % van de bedrijven overweegt om over te gaan tot ontslag. Ik kan niet oordelen of dit nu een juiste beslissing is of niet.

Lees meer

Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid Corona op mijn arbeidsvoorwaarden?

Het langdurig opnemen van tijdelijke werkloosheid Corona heeft invloed op de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van je werknemer. Hieronder een overzicht

Lees meer

Thuiswerk tijdens en na Coronacrisis

De prangende vragen over thuiswerk, wat moet ik doen om juridisch in orde te zijn? Welke acties moet ik nemen als ik na deze crisis mijn werknemers de kans wil geven om op regelmatige basis thuis te werken

Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheid Corona tot 31 augustus 2020

De regering heeft de vereenvoudigde toepassing tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31 augustus 2020. Tot die datum moet je als werkgever geen voorafgaande aanvraag doen van de werkloosheid en moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart.

Lees meer

Ontslagen in tijden van Corona?

Uit rondvraag bij Voka geeft 20% van de bedrijven te kennen dat ze waarschijnlijk zullen overgaan tot ontslag omwille van economische redenen. Een zeer drastisch cijfer! Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Update Coronamaatregelen en veel gestelde vragen

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona. RVA heeft beslist dat de bedrijven kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens Corona tot en met 30 juni 2020, dit is later dan de vooropgestelde heropstart van 11 mei 2020 voor winkels en handelszaken.

Lees meer

Geen uitstel deadline loonbonus CAO 90, deadline is 30 april 2020

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moet voor eind april ingediend worden. De regering kent geen uitstel toe omwille van Corona. Een loonbonus CAO 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen.

Lees meer

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Door de corona-quarantaine is er bij vele bedrijven een terugval van activiteit. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan een tijdelijke oplossing bieden. Maar wat wanneer de activiteit herleeft en het misschien zelfs druk wordt? Het kan voor de werkgever een goed idee zijn om nu vakantie in te plannen. Maar kan een werkgever werknemers wel verplichten om vakantie te nemen? Sommige werknemers wachten misschien liever om vakantie te nemen zodra de quarantainemaatregelen worden verlicht...

Lees meer

Checklist preventiemaatregelen CORONA op de werkvloer

Pas jij de preventiemaatregelen correct toe op de werkvloer?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid veel gestelde vragen

Ik krijg heel wat vragen over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Daarom hieronder antwoorden op de vragen: mag ik als werkgever nog een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering van RVA? Hoeveel uitkering ontvang mijn werknemer? Moet de werknemer beschikbaar blijven voor de werkgever? Mag ik alternerend tijdelijke werkloosheid toepassen? Welke actie moet de werknemer nemen om een uitkering te bekomen?

Lees meer

Update : tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus - nieuwe en vereenvoudigde regelgeving

Vrijdag 20 maart heeft RVA de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Daarnaast moet de werkgever geen aanvraag meer doen bij RVA.

Lees meer

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Wat kan je als werkgever doen als morgen het land plat ligt omwille van het Coronavirus?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x