Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

Ik krijg deze vraag regelmatig van mijn klanten. Hieronder geef ik je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen.

Een sociaal inspecteur is een ambtenaar van het toezicht op de Sociale Wetten en is bevoegd om controle uit te voeren op volgende domeinen:

  • Reglementair arbeidsrecht concreet het arbeidsreglement, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, nachtarbeid,…
  • Collectief arbeidsrecht wat overeenkomt met de algemene arbeidsvoorwaarden, naleven van collectieve arbeidsovereenkomsten, minimumlonen,…

In de meeste gevallen komt de inspecteur aangekondigd op bezoek en dan kan je als ondernemer je hier goed op voorbereiden. Spijtig genoeg kan de sociale inspectie bij het vermoeden van feiten die een inbreuk zijn op het arbeidsrecht of bij flitscontroles in specifieke sectoren onaangekondigd je bedrijf of werf binnen vallen.

In beide gevallen ben je als ondernemer verplicht om de inspecteur toe te laten op al je werkplaatsen (ondernemingszetel en al je andere arbeidsplaatsen zoals een werf of plaats waar je diensten verleend aan derden), maar niet tot je bewoonde lokalen. De inspecteur heeft hiervoor een voorafgaandelijke toestemming nodig van een rechter van de politierechtbank.

Op je werkplaats(en) mogen deze inspecteurs:

  • de identiteit van al de aanwezige personen controleren en verhoren;
  • informatie opzoeken, onderzoeken en beslag leggen op informatiedragers;
  • Foto’s en filmopnames maken
  • De werkplaats verzegelen

Met andere woorden de sociale inspectie heeft heel wat bevoegdheid om aan informatie te komen om inbreuken te kunnen vaststellen. Bij een controle kan je als ondernemer best rustig blijven en de sociale inspecteur de gevraagde informatie aanleveren.

Hangt er een aangekondigd bezoek van de sociale inspectie boven je hoofd en heb je nood aan begeleiding hierin? Nood aan een diepgaande doorlichting van je bedrijf? Wil je je risico’s voor je bedrijf in kaart brengen? Neem dan contact met me op en kijken we samen hoe ik jou kan verder helpen.

Meer items

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren? Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate? Welke waarden draagt jouw bedrijf? Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig? Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau? Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend? Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet! Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”? Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel? 2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte Uitzendkrachten en sociale verkiezingen Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken. Gratis webinar sociale verkiezingen 2020 Wat moet je weten voor je de verkiezingen opstart! Nog geen actie genomen voor de sociale verkiezingen in mei 2020? Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen? Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren? Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is? Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Minneveldstraat 92 3070 Kortenberg
info@legalplushr.be
T 0496 92 42 61
WhatsApp


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x