Een bedrijfsfiets aanbieden aan je werknemers, wat zijn de spelregels?

Net zoals er bedrijfswagens geleased kunnen worden, kan dat ook met bedrijfsfietsen. Een populaire trend, omdat de kosten vooraf vastliggen en de keuzemogelijkheden groot zijn.  Het kan ook een goed alternatief zijn voor een bedrijfswagen.


Wie betaalt de bedrijfsfiets?

Je bent als werkgever vrij om dit te bepalen.  Denk hier op voorhand goed over na en neem het op in een policy. 

Zo kan je een bedrijfsfiets toekennen in het kader van het mobiliteitsbudget (meer hierover in deze blog), aan werknemers die hun firmawagen inruilen voor ecologischer en duurzamer transport.

Je bent vrij als werkgever om een bedrijfsfiets bovenop de verloning te voorzien zonder dat de medewerker hier loon moet voor inleveren.

Je kan ook een fiets leasen en de werknemer de kosten laten dragen.  Zo kan je het opnemen in een cafetariaplan, een netto inhouding doen of het brutoloon verminderen.

Als je het brutoloon vermindert moet je wel rekening houden met volgende regels:

  • Het moet budgetneutraal zijn voor de werkgever, in je berekening moet je dus rekening houden met de werkgeversbijdrage die je betaalt, de verlaagde eindejaarspremie en het vakantiegeld. Bijvoorbeeld: maandelijks is de leasekost 200 €, dan mag je geen 200 € bruto in mindering brengen maar 156,86 € omdat je als werkgever ook 43.13 € minder sociale bijdrage betaalt.
  • Het nieuwe loon mag niet lager zijn dan het min. baremaloon van je sector.
  • Het inkomensplafond voor opbouw pensioen bedraagt in 2021: 4.664,49 €/maand – als het maandloon lager is heeft dit dus implicaties op de pensioenopbouw van de medewerker.
  • Je moet hierover een schriftelijke overeenkomst hebben met je werknemer.
  • Naar mijn mening kom je hier ook in het vaarwater van "misbruik om sociale bijdragen te ontduiken" en kan je hier best bedachtzaam mee omgaan. Bij een nieuwe aanwerving zie ik hier geen probleem.


Voordeel in natura

De sociale zekerheid heeft het toekennen van een fiets vrijgesteld van een voordeel in natura als de werknemer 20% van zijn woon-werkverkeer doet met de bedrijfsfiets.  Komt de werknemer hier niet aan? Dan zal je zelf een voordeel in natura moeten ramen en maandelijks opnemen in de verloning.  Op het bedrag wordt sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing gerekend.


Woon-werkverkeer met de fiets, moet ik dan een fietsvergoeding betalen?

Voor alle werknemers die met de fiets naar het werk komen , mag de werkgever een vergoeding van 0.24€/km betalen.  Dit bedrag is vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing.  Je bent als werkgever niet verplicht om dit te betalen, tenzij het verplicht is in je sector!  Sommige sectoren voorzien een verplichte fietsvergoeding en hiervoor een minimumbedrag.  Zo moet je als werkgever een fietsvergoeding betalen van 0.10€/km met een maximumbedrag van 4 € per gewerkte dag. Dus ook al geef je een bedrijfsfiets  aan je werknemer dan ben je ook verplicht om een woon-werkvergoeding voor de fiets te betalen.  Op deze manier kan je ook bewijzen dat de werknemer meer dan 20 % woon-werkverkeer doet met de fiets.


Policy

Afspraken maken de beste vrienden!  Als je bedrijfsfietsen wil toekennen kan je best eerst een beleid hierover uittekenen en de afspraken opnemen in de policy.  Afspraken over hoe de fiets gefinancierd wordt, wie is eigenaar van de fiets?  Wat met onderhoud en herstellingen? Wat bij uitdiensttredingen? ….

Wil je meer weten over hoe je dit aanpakt? 
Een bedrijfsfiets aanbieden aan je werknemers, wat zijn de spelregels?

Wat als een familielid van een medewerker zwaar ziek is?

Stel dat een familielid van je medewerker zwaar ziek is, dan is de kans groot dat dit impact heeft op zijn of haar werk. Indien de medewerker graag het ziek familielid of gezinslid wil bijstaan zijn er mogelijkheden om de arbeidsduur tijdelijk aan te passen, zonder loonkost voor de werkgever.

Lees meer

De meest gunstige voordelen die je kan bieden in je cafetariaplan!

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. De werkgever stelt een “keuzemenu” samen met voordelen waaruit de werknemer kan kiezen. In mijn blog bespreek ik enkele voordelen.

Lees meer

Hoe 'kostenneutraal' een cafetariaplan aanbieden aan je werknemers?

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. Een heel interessante piste omdat op deze manier het loon kan geoptimaliseerd worden, de werknemer meer overhoudt en het on top kan invullen naar eigen behoeften.

Lees meer

Wat met de mailbox wanneer je werknemer uit dienst gaat?

Je medewerker heeft meestal een persoonlijk e-mailadres van het bedrijf. Mag je dit nog gebruiken als de medewerker het bedrijf verlaat? Of ben je verplicht om de mailbox af te sluiten? Lees in deze blog de privacyregels hieromtrent.

Lees meer

Een ontslag omwille van dringende reden: wanneer kan je je erop beroepen?

Als je werknemer een zware fout maakt waardoor de samenwerking niet meer mogelijk is, kan je als werkgever overgaan tot ontslag om “dringende reden”. Het heeft tot gevolg dat je geen opzegvergoeding moet betalen. Toch moet je heel wat verplichtingen naleven.

Lees meer

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval? En wat zijn de verplichtingen?

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar welk ongeval valt onder de categorie arbeidsongeval? Daarnaast moet zowel de werknemer als werkgever belangrijke formaliteiten vervullen om aanspraak te maken op een vergoeding.

Lees meer

Wat als er een conflict is over het opnemen van vakantie met je werknemer?

De zomer komt eraan en we krijgen wat meer perspectief. Tijd om de vakantie in te plannen. Maar hoe pak je dit nu aan? En wat als er onenigheid bestaat over het opnemen van de vakantie? Iedereen tegelijk vakantie wil nemen en dit de continuïteit in je bedrijf in gevaar brengt? Lees hoe je dit aanpakt in mijn blog.

Lees meer

Een functieomschrijving, heb ik dat nodig?

Je bent niet verplicht om een functieomschrijving per werknemer te hebben, wel moet je duidelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst welke taken de werknemer moet uitvoeren. Toch brengt een functieomschrijving veel helderheid en is ze een basis voor een goede vacature en een verloningsbeleid.

Lees meer

Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”?

Vanaf het moment dat je een bedrijfswagen voorziet voor je werknemer(s) moet je een wagenparkbeleid invoeren. Een “car policy” is geen wettelijke verplichting, maar in mijn ogen wel een must. De car policy is een instrument waarin je duidelijk richtlijnen meegeeft en afspraken maakt met de werknemer.

Lees meer

Ben ik als werkgever verplicht om een tijdsregistratiesysteem in te voeren?

Ja en neen …. Er is hierover in 2020 een belangrijk arrest geweest van het arbeidshof van Brussel dat een precedent schept en toch heel wat impact kan hebben voor vele bedrijven. Gebruik je geen tijdsregistratiesysteem, dan kan dit toch gevolgen hebben als een werknemer overuren claimt waarvan je geen weet hebt. Lees in mijn blog de impact en mogelijke oplossingen!

Lees meer

Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over?

Lees meer

Vakantierecht en vakantiegeld onder de loep!

België is een van de enige Europese landen waar een werknemer zijn vakantierecht opbouwt voor het volgende jaar. Maar wat met het huidige jaar? Bedienden die uit dienst gaan, krijgen daarbij ook vertrekvakantiegeld. Onze vakantieregelgeving is een ingewikkelde materie. Lees in mijn blog hoe het nu in elkaar steekt.

Lees meer

Verplichte registratie van telewerk voor 6 april 2021 aan de RSZ

IEDERE werkgever moet registreren hoeveel functies kunnen telewerken en hoeveel niet telewerkbaar zijn. Dit moet gebeuren voor 6 april. Lees in mijn blog welke acties je moet nemen en vermijd zo boetes!

Lees meer

Werken met jobstudenten? Do's and don'ts!

Na de paasvakantie gaat het laatste schooltrimester in. Tijd om te bekijken of het interessant is om jobstudenten in te schakelen deze zomer. Financieel is het zeker een interessante piste. Ontdek in mijn blog de voordelen maar ook de verplichtingen van de werkgever.

Lees meer

Ik ben stiekem “fan” van het programma “Blind getrouwd”!

In het programma “Blind getrouwd”worden 2 mensen door een team van “liefdesexperten” aan elkaar gematcht, maar waarom lukt het bij het ene koppel wel en bij het andere niet? Ik ervaar het aanwerven van werknemers als “blind trouwen”. Je hebt als werkgever de keuze tussen verschillende kandidaten en je zoekt het profiel dat het “theoretisch” het beste bij je past, maar waarom loopt het dan vaak nog mis?

Lees meer

Een gsm en/of abonnement toekennen aan je werknemer, hoe pak je dit het beste aan?

Vandaag stellen heel wat werkgevers een mobiele telefoon en/of een abonnement ter beschikking aan hun werknemers als extra verloning. Toch zijn hier ook enkele regels rond. Wat als je werknemer de limiet van zijn abonnement overschrijdt? Wat als deze zijn toestel verliest?

Lees meer

Wanneer is er sprake van overuren, overloon en inhaalrust?

Vanaf wanneer maakt je werknemer een overuur? Niet ieder overuur geeft recht op overloon. En wanneer moet je werknemer het overuur weer compenseren onder de vorm van inhaalrust? Kan ik als werkgever deze regelgeving ontlopen?

Lees meer

Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

Ik krijg deze vraag regelmatig van mijn klanten. Hieronder geef ik je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen.

Lees meer

Een “mobiliteitsbudget” toekennen in plaats van een firmawagen?

Ons land kent een groot mobiliteitsprobleem en zeker in de steden is het geen evidentie om je met de wagen te verplaatsen. Daarnaast willen steeds meer werkgevers een duurzaam alternatief bieden aan de medewerkers in plaats van een wagen. Dit kan via het mobiliteitsbudget.

Lees meer

Inzetten op een groener wagenpark?

Heel wat bedrijven zetten in op een groener wagenpark om op die manier mee te dragen aan de CO2-vermindering. Er zijn ook nog wat bedrijven die er weigerachtig tegen overstaan. Ik stel vast dat de overheid werkgevers financieel afstraft die hier niet mee in stappen. Daarom deze blog…

Lees meer

Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend?

In deze blog licht ik toe wat de regels zijn betreffende het toekennen van onkostenvergoedingen. En de risico's indien je onkostenvergoeding wordt geherkwalificeerd als verdoken loon door de sociale inspectie

Lees meer

CAO 149 voor verplicht telewerk, wat betekent dat nu voor jou als werkgever?

Vele werknemers werken al sinds maart 2020 thuis. Nu hebben de sociale partners een CAO gemaakt, die van toepassing is voor alle bedrijven die nog geen officiële regels hebben over thuiswerk. Lees in mijn blog wat je als werkgever moet doen om in orde te zijn.

Lees meer

Een arbeidsreglement is meer dan een "wettelijke formaliteit"!

In België is iedere werkgever verplicht om een arbeidsreglement te hebben, ongeacht het aantal werknemers. Naast het feit dat het een wettelijke verplichting is, is dit ook een “tool” of “handleiding” om duidelijke afspraken te maken met je werknemers. Wil je weten hoe je dit het best aanpakt? Lees dan verder in deze blog.

Lees meer

Flexibel verlonen, kan dat?

We vragen veel flexibiliteit van onze werknemers en willen daar als werkgever graag iets voor teruggeven. Kunnen we dit dan via een flexibele verloning zoals een cafetariaplan waar de werknemer zelf een deel van zijn loon kan samenstellen? Lees in mijn blog welke mogelijkheden je hiervoor hebt.

Lees meer

5 redenen om je medewerkers te evalueren

Stilstaan bij de prestaties van je werknemers is een must, ook stilstaan bij het takenpakket, de ontwikkeling en toekomst van het bedrijf. Een medewerker heeft nood aan een duidelijk perspectief en wil je zijn engagement dan moet de medewerker zijn meerwaarde kennen. Ontdek de 5 redenen om je medewerkers te evalueren in deze blog.

Lees meer

Voordeel in natura firmawagen, wat wijzigt er in 2021?

Iedere bedrijfswagen die voor privédoeleinden wordt gebruikt, is onderworpen aan een voordeel in natura. Hierop betaal je extra bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van het voordeel in natura stijgt in 2021 voor niet-groene wagens, waardoor je werknemer minder netto zal overhouden. Lees hier welke impact dit heeft.

Lees meer

Je loon als bedrijfsleider optimaliseren met auteursrechten

Ingeval je als zaakvoerder een creatief werk uitvoert dat kan worden uitgedrukt in een concrete vorm en dat origineel is, wordt dit werk beschermd door auteursrechten. De inkomsten die voortkomen uit deze auteursrechten bij zelfstandigen kunnen voordelig belast worden. Lees er meer over in deze blog.

Lees meer

Hoe je verloning optimaliseren via een vergoeding voor auteursrechten?

In sommige sectoren kunnen werknemers verloond worden via een vergoeding in het kader van auteursrechten. Dit heeft een fiscaal gunstig statuut. Lees in deze blog wie in aanmerking kan komen en welke stappen men hiervoor moet zetten.

Lees meer

Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

Als werkgever je werknemer belonen met een bonus is kostelijk. Daarnaast houdt de werknemer hier niet veel nettoloon aan over. Er is ook een mogelijkheid om de bonus uit te betalen via Warrants. Hierdoor betaalt de werkgever en werknemer geen sociale bijdrage en houdt de werknemer hier dus netto meer aan over.

Lees meer

Hoe je werknemers optimaal belonen voor een winstgevend jaar?

Via de winstpremie kan je als vennootschap je medewerkers op een gunstige manier een extra bonus toekennen voor het afgelopen jaar

Lees meer

Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2021 reeds bekendgemaakt aan je personeel?

Als werkgever ben je verplicht om de vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2021 reeds mee te delen aan je werknemers voor 15 december 2020.

Lees meer

Ik geef jaarlijks op 1 januari loonsopslag!

Een nieuw jaar dus nieuwe verloning! Ik zie vaak dat klanten traditioneel loonsopslag geven in januari. Ze evalueren het afgelopen jaar en beslissen dan om zowel de goede als de minder goede werknemers een beetje loonsopslag te geven. Mag dit wel? En is dit wel een goed idee?

Lees meer

Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen

Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Lees meer

Hoe kan je je werknemer meer flexibiliteit geven?

Als werkgever vragen we vaak veel flexibiliteit van de werknemer, maar in de praktijk is dit ook omgekeerd. Graag hebben werknemers flexibiliteit om hun professioneel- en privéleven op elkaar af te stemmen. Hoe kan je als werkgever hieraan tegemoet komen?

Lees meer

Je personeelsbudget voor 2021

Het wordt dringend tijd om je personeelsbudget voor 2021 voor te bereiden. Ga na welke personeelskosten je naast het loon hebt. Met dit overzicht kan je dan nagaan waar je kan optimaliseren en welke beslissingen je kan nemen.

Lees meer

Hoe je medewerkers motiveren en aan boord houden?

Je hebt als werkgever een concrete aanpak nodig om je werknemers te motiveren, te laten ontwikkelen en aan boord te houden. Gelukkig zijn hiervoor tools ontwikkeld die jou hierbij helpen. Lees in mijn blog hoe ik dit aanpak.

Lees meer

Wat als je werknemer langdurig ziek is?

Welke opties heb je als werkgever wanneer je werknemer langdurig ziek is? En wat zijn de gevolgen? Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Wat kan je leren uit ontslag?

Een werknemer kan beslissen om te vertrekken net zoals jij als werkgever kan overgaan tot ontslag van je werknemer. In beide gevallen is het geen aangename situatie, maar toch een “leermoment”. Lees hier wat je kan leren uit het ontslag van je werknemer.

Lees meer

Verloning: firmawagen of dienstwagen, wanneer heeft je werknemer een voordeel in natura?

Iedere werknemer die woon-werkverkeer en privéverplaatsingen doet met een wagen van de werkgever heeft een voordeel in natura, zegt de fiscus. Lees hier welke impact dit heeft op de verloning van de werknemer.

Lees meer

Thuiswerk? Het nieuwe normaal?

Wordt thuiswerk het nieuwe normaal? Voor Corona voerden sommige werkgevers thuiswerk in om werknemers meer flexibiliteit te geven. Ondertussen na 6 maanden geraakt het thuiswerk helemaal ingeburgerd. Maar het nieuwe thuiswerk vergt wel wat veranderingen in de manier van werken en communicatie.

Lees meer

Lopen je werknemers ook gedemotiveerd rond?

Het zijn geen gemakkelijke tijden vandaag! Veel werknemers geraken gedemotiveerd. Lees hier wat je hieraan als werkgever kan doen.

1 september 2020

Lees meer

Zijn al jouw uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement?

Het is wettelijk verplicht om al je voltijdse uurroosters en deeltijdse variabele uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement. De verplichting om al je deeltijdse uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement is paar jaar geleden weggevallen, maar moeten deze opgenomen worden in het contract.

20 augustus 2020

Lees meer

Je werknemer valt ziek tijdens de vakantie, moet ik dan gewaarborgd loon betalen?

Valt je werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan betaal je al dan niet gewaarborgd loon afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer ziek is geworden.

4 augustus 2020

Lees meer

Waarom heb ik bij de aanwerving van mijn eerste werknemer een uitgebreide functieomschrijving nodig?

De aanwerving van je eerst werknemer is een grote stap en nieuwe fase in je bedrijf. Bereid je hier goed op voor ! Bij een goede voorbereiding hoort ook een duidelijke functieomschrijving die de basis is voor je vacature. Dit helpt je om gerichter op zoek te gaan naar het juiste profiel.

Lees meer

Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?

Wist je dat ingeval van een ongeval waarvoor de medewerker niet aansprakelijk is, je als werkgever het gewaarborgd loon kan recupereren bij diegene die aansprakelijk is. Natuurlijk zal je hier zelf stappen moeten ondernemen of je kan dit uitbesteden aan een schadebeheerder zoals ISCS

13 juli 2020

Lees meer

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren?

In het kader van een betwisting van een ontslag om dringende reden waar de werkgever professionele e-mails van de werknemer gebruikt om de feiten te bewijzen, oordeelde het Hof van Cassatie dat deze bewijzen onterecht waren bekomen omdat de medewerker geen expliciete toestemming had gegeven dat de werkgever zijn mailbox mocht raadplegen of controleren.

Lees meer

Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate?

Ik merk dat de waarde van een arbeidsreglement sterk onderschat wordt door bedrijven. Een arbeidsreglement is ten eerste een wettelijke verplichting, maar daarnaast ook een tool om afspraken, regels en een kader voor de werknemers vast te leggen.

Lees meer

Welke waarden draagt jouw bedrijf?

Ik kom in contact met heel veel KMO’s, bedrijven met één werknemer maar ook grotere bedrijven tot 20 werknemers. En vaak stel ik vast dat de zaakvoerder nog niet heeft nagedacht over welke waarden ze willen uitdragen. Maar ook welke waarden en normen een kandidaat moet hebben alvorens deze in het bedrijf kan starten.

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

In dit artikel informeer ik je over de samenloop van tijdelijke werkloosheid Corona en afwezigheden

Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur.

Lees meer

2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte

Vorig weekend verscheen er een artikel in HLN dat de re-integratie procedure voor langdurige zieken die in 2017 werd ingevoerd onder de loop. De re-integratie procedure werd in het leven geroepen om langdurige zieke werknemers terug te integreren bij hun werkgever en om meer voorwaarden op te leggen bij ontslag omwille van medische overmacht.

Lees meer

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Wil je zelf een geschikte arbeidskracht opleiden? Dan kan je beroep doen op een budgetvriendelijk IBO-contract met de VDAB. Lees er meer over in deze blog.

Lees meer

Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken.

Onlangs kwam in de media dat Tabakologen vinden dat het tijd is dat bedrijven maatregelen nemen om rokende werknemers te helpen om te stoppen met roken. Volgens cijfers ligt het ziekteverzuim bij rokers in Vlaanderen 1,5 x hoger tegenover niet rokers. Daarnaast kosten werknemers die rookpauzes nemen gedurende de werktijd bommen geld.

Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen?

Met mijn expertise help ik KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die ik graag doe voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.

Lees meer

Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

Ik kreeg een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren.

Lees meer

Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren?

In mei 2020 zijn duizenden bedrijven in België verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren, om zo de werknemersafvaardiging in hun Comité voor Preventie en Bescherming en Ondernemingsraad te kiezen. De procedure duurt 150 kalenderdagen en vat reeds aan half december 2019.

Lees meer

Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Lees meer

Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet!

Vanaf half januari tot aan de bekendmaking van de kandidaten is er tijdens de verkiezingen een “occulte periode”. Tijdens deze periode zijn de kandidaten reeds beschermd tegen ontslag, maar je weet als werkgever niet wie zich kandidaat heeft gesteld. Ik raad je af om gedurende deze periode over te gaan tot ontslag van werknemers, anders kan het je een kostelijke zaak worden.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x