Wat als je werknemer langdurig ziek is? Sinds 1 oktober 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd.

Het re-integratietraject 2.0 (hierna RIT 2.0) en de loskoppeling van de medische overmacht 

In de volksmond beter bekend onder de term “terug-naar-werktraject”, is een modaliteit aangenomen om werknemers te activeren na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het traject laat toe aan de werknemer om het werk geleidelijk te hervatten door middel van aangepast werk, functie of een opleiding.

Ondertussen is de maatschappij toe aan een tweede vorm van deze activatie. Met als achterliggende bedoeling om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken, heeft de wetgever een eerste toenadering gedaan en de wetgeving gewijzigd. Deze wijziging hervormt het traject dat werknemers en werkgevers kunnen belopen bij periodes van langdurige arbeidsongeschiktheid. Nieuwigheden betreffen betrokkenheid van de partijen en de loskoppeling van het re-integratietraject aan de medische overmacht.

Maar waar zitten nu precies de verschillen met het oude traject en wat zijn jouw mogelijkheden als werkgever bij een langdurig zieke werknemer?


Hoe zag het vorige traject eruit? 

Vanaf 4 maanden ziekte kon zowel de werkgever als de werknemer het re-integratietraject opstarten. Na de opstart was het aan de arbeidsgeneesheer om de gezondheidssituatie met de werknemer te bespreken en op basis van de informatie te beslissen of

1. de werknemer het werk nog niet kon hervatten en bijgevolg de situatie later verder zou geëvalueerd worden,

2. de werknemer het werk kon hervatten mits aangepast werk,

3. de werknemer definitief ongeschikt was bevonden om de functie te hervatten.

Ingeval van de beslissing “definitieve ongeschiktheid” kon de werkgever het contract van de werknemer stopzetten wegens medische overmacht. Dit hield in dat het contract werd ontbonden en dat geen van beide partijen een opzegtermijn/vergoeding verschuldigd was. De medewerker maakte onmiddellijk aanspraak op een werkloosheidsuitkering.

Deze werkwijze is verleden tijd, hieronder kan je de belangrijkste wijzigingen terugvinden. 


De nieuwe wetgeving past het bovenstaande oude traject aan op 2 vlakken: 

1. Betrokkenheid partijen

Het vorige re-integratietraject kreeg regelmatig als kritiek dat de werknemer en de werkgever niet genoeg betrokken waren bij het traject. Verschillende studies tonen aan dat hoe langer de werknemer afwezig blijft, hoe minder kans deze maakt om effectief het werk te hervatten. Het is deze problematiek dat de wetgever met de nieuwe wetgeving wil aanpakken in de hoop dat het aantal wedertewerkstellingen stijgt.   

Dit wil de wetgever ten eerste  doen door de werknemer beter te informeren over de mogelijkheden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De preventieadviseur-arbeidsarts (PAAA) heeft om deze reden een nieuwe informatieverplichting gekregen. Deze moet  de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk contacteren om hem te informeren over de mogelijke opstart van een re-integratietraject.

Ten tweede  wil de wetgever de samenwerking tussen partijen bevorderen. De bedoeling van een  re-integratietraject is het opstellen van een plan om de werknemer terug aan het werk te zetten. Het opstellen van dit plan is gebaseerd op wederzijdse samenwerking waar participatie van werknemer en werkgever nodig is om het traject tot een goed einde te brengen. Evenwel werden de werkgevers in de praktijk vaak geconfronteerd met een werknemer die niet wou meewerken aan de procedure of niets van zich liet horen. De wetgever heeft hiermee komaf gemaakt door voor te schrijven dat het traject sowieso ten einde komt als de werknemer 3 keer niet ingaat op het verzoek te participeren aan het re-integratietraject.


2. Loskoppeling ontslag van de medische overmacht

De vroegere koppeling zorgde voor een vermenging van de beide procedures. Een groot deel van de re-integratietrajecten werd opgestart met het oog op het verkrijgen van een beëindiging wegens medische overmacht. Dit zorgde voor extra werkdruk bij de arbeidsarts en dreef het aantal aangevraagde trajecten kunstmatig op. Het RIT 2.0 heeft als enige doelstelling werknemers in het eigen bedrijf terug aan de slag te krijgen na een periode van arbeidsongeschiktheid en om de werkgevers goed te begeleiden. Door los te koppelen wordt opnieuw de focus gelegd op de re-integratie in het bedrijf.

De beëindiging omwille van medische overmacht blijft dus bestaan maar er wordt voor gekozen om het opstarten van de procedure pas mogelijk te maken na minimum negen maanden arbeidsongeschiktheid en na beëindiging van het re-integratietraject. Op deze manier wil de regering alle kansen geven aan de betrokken partijen om de re-integratie-oefening zo goed mogelijk te maken en alle kansen te geven aan een wedertewerkstelling, al dan niet in aangepast werk, in het eigen bekende en vertrouwde bedrijf na een periode van arbeidsongeschiktheid.

De wijziging van artikel 34 die nodig is om de nieuwe procedure van kracht te laten worden, is nog in behandeling. Tot die tijd is het huidige artikel nog van toepassing. We zitten momenteel in een overgangsperiode; ‘de wachtkamer’ van de medische overmacht. Maar wat als je net een re-integratietraject heb opgestart of je wil er een opstarten? Het inroepen van de medische overmacht voor B-beslissingen, genomen na 1 oktober, blijft mogelijk. Deze aanpak dient echter met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. Voor de zekerheid is het raadzaam te wachten tot de wet is aangepast alvorens beroep te doen op de medische overmacht.


Conclusie

De regering kiest  met deze wijzigingen voor een positieve aanpak, de regering hoopt dat meer trajecten zullen leiden tot de effectieve re-integratie van werknemers en niet zoals voordien uitlopen in een medische overmachtprocedure.

Ingeval je medewerker langdurig ziek is, heb je bijgevolg alleen nog de mogelijkheid om de piste van het re-integratietraject te volgen. Het is pas na verloop van deze procedure en een wachttijd van 9 maanden dat ontslag voor medische overmacht een mogelijkheid wordt. In de praktijk verhoogt dit de druk op de werkgever en de werknemer om samen te werken naar alternatieve oplossingen om werkhervatting mogelijk te maken.


Heb je hierbij vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Wat als je werknemer langdurig ziek is? Sinds 1 oktober 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd.

Aansprakelijkheid voor sociale fraude in de Bouwsector: wat je moet weten

Binnen de Belgische bouwsector zijn juridische aspecten van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers.

Lees meer

Werken met een freelance IT’er: jouw do’s en don’ts

Wil je werken met een freelance IT’er maar het risico op schijnzelfstandigheid vermijden? Legal + HR Solutions geeft enkele do’s en don’ts.

Lees meer

Ilse Dieltjens en Jori Morren over loonkost verlagen en cashflow verhogen als bouwondernemer.

Jori Morren (Legal + HR Solutions) en Ilse Dieltjens (financiële ondernemingscoach) helpen bouwbedrijven in hun groeitraject.

Lees meer

Een combinatie van groeispirit en legal advies. Kelly Van Meldert & Jori Morren boosten jouw HR.

De missie van Jori Morren (Legal + HR Solutions) en Kelly Van Meldert (PIT & co): de hr van jouw kmo een flinke boost geven.

Lees meer

Hoe outplacement bij ontslag aanbieden?

Wat is outplacement? Is outplacement aanbieden verplicht? Legal + HR Solutions zoomt in op de praktische kant van outplacement bij ontslag.

Lees meer

Mijn medewerker neemt ontslag, wat nu? Eerste hulp bij ontslag door een werknemer.

Je medewerker neemt ontslag, wat nu? Legal + HR Solutions geeft eerste hulp bij ontslag door een werknemer.

Lees meer

Vrijwillige relance-overuren komen terug!

Relance overuren zijn in het leven geroepen om de extra werkdruk en kosten omwille van de COVID-periode op te vangen en zullen opnieuw kunnen gebruikt worden.

Lees meer

Werken tijdens het bouwverlof: toegestaan of verboden?

Is het bouwverlof verplicht? Mogen je medewerkers zomaar werken tijdens het bouwverlof? Legal + HR Solutions biedt bouwbedrijven een antwoord.

Lees meer

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Legal + HR Solutions geeft je een overzicht van de verschillende soorten vakanties.

Lees meer

Nog investeren in een benzine- of dieselwagen of hybride bedrijfswagen? Bestel deze vóór 1 juli 2023!

Investeren in een benzine- of dieselwagen of hybride bedrijfswagen doe je best vóór 1 juli 2023. Legal + HR Solutions legt uit waarom.

Lees meer

Elektrische bedrijfswagens: van laadpaal tot car policy

Kies je als werkgever voor elektrische bedrijfswagens? Legal + HR Solutions zet je op weg: van car policy, over kostenvergoeding, tot laadpaal of laadpas.

Lees meer

IT’ers aanwerven over de grenzen heen: jouw checklist voor buitenlandse werknemers

Als werkgever in de IT-sector op zoek naar arbeidskrachten over de grenzen heen? We bezorgen je een checklist voor buitenlandse werknemers.

Lees meer

Werken met buitenlandse aannemers in de bouwsector: 3 vaak voorkomende vragen

Werken met buitenlandse aannemers in de bouwsector? Niet zonder risico! Legal + HR Solutions geeft het antwoord op 3 vaak voorkomende vragen.

Lees meer

Fiscale behandeling auteursrechten in 2023: wat met de IT-sector?

Over de fiscale behandeling van auteursrechten in 2023 is al heel wat inkt gevloeid. We lichten de wijzigingen toe en de impact op de IT-sector.

Lees meer

Cafetariaplan: get to know the basics

Een loonpakket à la carte, helemaal op maat van werkgever en werknemer? 100 % mogelijk! We leggen je de basics van een cafetariaplan uit.

Lees meer

Flitscontroles in de bouwsector: Legal + HR Solutions zet je op weg!

In april organiseert de sociale inspectie flitscontroles in de bouwsector. Legal + HR Solutions geeft je specifieke actiepunten voor deze flitscontroles. Lees verder!

Lees meer

Hoe voorbereiden op een controle sociale inspectie?

Geen idee wat te doen bij een bezoek van de sociaal inspecteur? No worries! We bereiden je voor op een controle sociale inspectie. Lees verder!

Lees meer

Mijn HR to do lijstje voor 2023

Een nieuw jaar en dus heel wat nieuwe verplichtingen. In deze blog lees je wat je dit jaar moet doen om in orde te zijn met je verplichtingen

Lees meer

Firmawagens anno 2023 laatste update

De overheid zet werkgevers ertoe aan om over te schakelen naar elektrische wagens. Hierdoor zijn de fiscale regels gewijzigd. Wie niet mee op de boot springt zal hiervoor de rekening betalen. Lees wat er wijzigt vanaf 1 januari 2023.

Lees meer

Zwartwerk

Belastingen ontduiken zit in ons DNA … toch heeft het heel wat gevolgen voor de maatschappij. Om die reden zet de overheid hier hard op in. De pakkans vergroot, ook mede door de digitalisering. Lees de impact, gevolgen en oplossingen in deze blog

Lees meer

Hoe je werknemers optimaal belonen voor een winstgevend jaar?

Via de winstpremie kan je als vennootschap je medewerkers op een gunstige manier een extra bonus toekennen voor het afgelopen jaar

Lees meer

Heb jij een opleidingsplan?

Investeer je in het opleiden van je medewerkers? Ben je verplicht om opleiding aan te bieden? Heb je een opleidingsplan? Veelal ben je als werkgever verplicht om je medewerkers opleidingen te laten volgen. Dankzij opleidingen kunnen je medewerkers groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer

Wijzigingen in VAA firmawagen met brandstof: verhoogt mijn voordeel in natura?

2023 een nieuw jaar en dus ook nieuwe regels. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog

Lees meer

Geschenken: loon of niet?

Wil jij je medewerkers verrassen of belonen met een extraatje? Dan klinkt een cadeau als een goed idee! Maar is het dat wel? Want wordt een geschenk als loon gezien of niet? Ontdek het in deze blog.

Lees meer

Je werknemers extra "sociaal" beschermen met extra verzekeringen

Als werkgever kan je extra verzekeringen aanbieden aan je werknemers. Ontdek hier meer over de voor- en nadelen.

Lees meer

Niet-recurrente bonus 2023. Een bonus toekennen zonder je blauw te betalen

Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Lees meer

Ik geef jaarlijks in januari loonsopslag!

Een nieuw jaar dus nieuwe verloning! Ik zie vaak dat klanten traditioneel loonsopslag geven in januari. Ze evalueren het afgelopen jaar en beslissen dan om zowel de goede als de minder goede werknemers een beetje loonsopslag te geven. Mag dit wel? En is dit wel een goed idee?

Lees meer

Ook last van hoge loonkosten? Al gehoord van loonoptimalisatie?

Een groot deel van het loon dat een werkgever uitbetaalt gaat naar de overheid onder de vorm van sociale bijdrage of bedrijfsvoorheffing. Als werknemer hou je uiteindelijk maar 40% over van wat je werkgever betaalt! Toch kan je als werkgever het leed een beetje verzachten door gebruik te maken van loonoptimalisatie. Lees in onze blog wat mogelijk is.

Lees meer

Wat als een werknemer je vraagt zijn ontslag 'te geven'?

Ga je hierin mee? Je hebt een goed contact met de werknemer en gunt hem dit wel. Maar is dat wel een goede oplossing?

Lees meer

Wat is loonindexering? Moet ik dit wel toekennen?

Omwille van deze crisis is de prognose dat de lonen in 2022 met 10% zullen stijgen, een exceptionele loonstijging. Maar hoe komt dit en moet je dit als werkgever ondergaan?

Lees meer

5 redenen om je medewerkers te evalueren

Stilstaan bij de prestaties van je werknemers is een must, ook stilstaan bij het takenpakket, de ontwikkeling en toekomst van het bedrijf. Een medewerker heeft nood aan een duidelijk perspectief en wil je zijn engagement bekomen dan moet de medewerker zijn meerwaarde kennen. Ontdek de 5 redenen om je medewerkers te evalueren in deze blog.

Lees meer

Een “mobiliteitsbudget” toekennen in plaats van een firmawagen?

Ons land kent een groot mobiliteitsprobleem en zeker in de steden is het geen evidentie om je met de wagen te verplaatsen. Daarnaast willen steeds meer werkgevers een duurzaam alternatief bieden aan de medewerkers in plaats van een wagen. Dit kan via het mobiliteitsbudget.

Lees meer

Een groener wagenpark? Overschakelen naar TCO en een groene car policy.

Schakel je over naar elektrische wagens? Bepaal je budget via TCO.

Lees meer

Het belang van een policy

Wanneer neem je afspraken op in een policy eerder dan in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst?

Lees meer

Wachtdienst: wanneer loon betalen?

Heel wat medewerkers zijn ’s avonds of in het weekend ‘stand-by’. Ze zijn niet aan het werk, maar zijn wel beschikbaar voor hun werkgever. Hoe kan je zo’n wachtdienst op correcte wijze organiseren?

Lees meer

De brandstof wordt duurder. Mag ik mijn werknemer hiervoor extra vergoeden?

De laatste maanden zijn de brandstofprijzen enorm gestegen, waardoor de kosten voor de werknemer ook stijgen. Maar moet je als werkgever een extra vergoeding betalen? Kan je als werkgever niet gewoon een tankkaart geven? …. Welke mogelijkheden heb je?

Lees meer

Je werknemer valt ziek tijdens de vakantie, moet je dan gewaarborgd loon betalen?

Valt je werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan betaal je al dan niet gewaarborgd loon afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer ziek is geworden.

Lees meer

Op zoek naar een HR-partner? Ontdek onze oplossingen

Ieder bedrijf heeft zijn eigen DNA die om een andere aanpak vraagt. Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Of heb je niet onmiddellijk je antwoord gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Lees meer

Benut jij al je RSZ-kortingen?

Voor de aanwerving van je eerste en volgende vijf werknemers kan je RSZ-verminderingen aanvragen. Ook voor bepaalde kansengroepen, werknemers die moeilijk werk vinden, zijn er RSZ-kortingen. Maak jij optimaal gebruik van deze kortingen? Lees er hier meer over.

Lees meer

Wat met de mailbox wanneer je werknemer uit dienst gaat?

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, stelt zich de vraag wat er met zijn mailbox dient te gebeuren. Wat mag je juist doen en waar dien je rekening mee te houden? In onze blog vind je hierover meer informatie.

Lees meer

Een functieomschrijving, heb ik dat nodig?

Je bent niet verplicht om een functieomschrijving per werknemer te hebben, wel moet je duidelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst welke taken de werknemer moet uitvoeren. Toch brengt een functieomschrijving veel helderheid en is ze een basis voor een goede vacature en een verloningsbeleid.

Lees meer

Loonkost: waar kan ik op besparen?

De loonkost in België is hoog. Dit vooral omdat er een groot stuk hiervan naar de overheid gaat. Met de vooruitzichten van de hoge indexatie omwille van het feit dat energieprijzen zo stijgen zal de loonkost toenemen. Analyseer of je kan besparen op je loonkost, zonder aan het nettoloon te komen van je werknemer.

Lees meer

Hoe kan je jouw werknemer meer flexibiliteit geven?

Als werkgever vragen we vaak veel flexibiliteit van de werknemer, maar in de praktijk is dit ook omgekeerd. Graag hebben werknemers flexibiliteit om hun professioneel- en privéleven op elkaar af te stemmen. Hoe kan je als werkgever hieraan tegemoet komen?

Lees meer

Werken met buitenlandse onderaannemers, enkele sociaal-rechtelijke aandachtspunten

Indien je werkt met buitenlandse onderaannemers dien je extra aandacht te besteden aan enkele sociaal-arbeidsrechtelijke aandachtspunten. De sociale inspectie kijkt hierop nauw toe om fraude en sociale dumping tegen te gaan

Lees meer

Loonkost verlagen via loonruil? Wat zijn de mogelijkheden?

Medewerkers hebben nood aan meer loon, maar werkgevers proberen aan de andere kant net hun onkosten te drukken. Lees hier welke mogelijkheden loonruil biedt.

Lees meer

Sociale inspectie op bezoek: wat nu?

Een inspecteur aan je deur.. oh, nee. Wat nu? Een bezoek van de sociale inspectie is niet iets waar je als ondernemer naar uitkijkt. Weet je niet wat gedaan? Er zijn een aantal dingen die je kan doen om het inspectiebezoek goed te laten verlopen. In onze blog lees je hoe je je hierop kan voorbereiden.

Lees meer

Waarom ontslag motiveren?

Moet je als werkgever een medewerker ontslaan? We zetten voor jou enkele risico’s en praktische vuistregels op een rijtje.

Lees meer

Overschakelen naar elektrische wagens, maak praktische afspraken!

De overheid pusht werkgevers om over te schakelen naar elektrische wagens. Allemaal goed en wel, maar dit heeft implicaties op de arbeidsrelatie. Maak op voorhand duidelijke afspraken over het opladen van de wagen.

Lees meer

Hoe een contractvoorstel of loonoffer opmaken? Tips & tricks

Na een zoektocht naar de beste kandidaat om je functie te vervullen, wil je graag een loonaanbod doen. Maar hoe pak je dit het beste aan? Wat zijn de gevolgen van een schriftelijk contractvoorstel?

Lees meer

Afwezigheid na een skiongeval: wat nu?

Je werknemer ging op skivakantie en brak zijn been. Hij zal een tijdje niet kunnen werken. Moet je gewaarborgd loon betalen? Kan je gewaarborgd loon recupereren bij een aansprakelijke partij?

Lees meer

Telewerk en onkosten

Wanneer je medewerkers thuis aan de slag zijn, kunnen ze aanspraak maken op een vergoeding telewerk. Aan het toekennen van een vergoeding voor telewerk zijn voorwaarden verbonden? Wat mag? Wat mag niet? Ben je verplicht om telewerk te vergoeden?

Lees meer

Wat als een werknemer niet komt opdagen en onwettig afwezig is?

Een werknemer komt niet op het werk opdagen en laat je niets weten. Wat nu? Je weet niet wat er aan de hand is. Is de werknemer dan onwettig afwezig? Mag je meteen ontslaan? Hoe kan je reageren? Wil je weten wat ‘onwettige afwezigheid’ is en welk stappenplan je kan volgen?

Lees meer

Betaalbare overuren, waar je werknemer goed aan verdient

Vandaag vallen veel werknemers uit wegens ziekte of quarantaine, hoe krijg je het werk rond? Dit kan vandaag door gebruik te maken van het systeem van relance en vrijwillige overuren. Het is een gunstig systeem waar ook je werknemer netto goed aan verdient.

Lees meer

WEBINAR - groene mobiliteit - hoe kan je een fiets aanbieden aan je werknemer?

Hoe kan je in jouw bedrijf groene mobiliteit integreren? Op welke manier kan je een bedrijfsfiets aanbieden aan je werknemers? Ontdek het in dit gratis webinar.

Lees meer

Wijziging in bedrag doelgroepvermindering eerste werknemer: ook invloed op jouw bedrijf?

Werkgevers die na 2016 hun eerste werknemer aanwierven hebben levenslang vrijstelling werkgeversbijdrage voor hun eerste werknemer. Sinds 1 januari 2022 zijn nieuwe regels van toepassing voor nieuwe werkgevers maar ook voor werkgevers die vandaag van deze doelgroepvermindering genieten.

Lees meer

Overschakelen naar elektrische wagens: wat met het opladen en voorzien van laadpalen voor je werknemers?

De recente wet over de fiscale en sociale vergroening van mobiliteit dwingt werkgevers om te investeren in een groener wagenpark. Maar wie voorziet de laadpalen? En wie betaalt de elektriciteit?

Lees meer

Firmawagens met brandstof worden duurder

Het hing in de lucht, de regering wil de fiscale regels van firmawagens met brandstof minder gunstig maken om bedrijven te stimuleren te investeren in groene wagens. Op 3 december 2021 werd de wet over de fiscale en sociale vergroening van mobiliteit gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.

Lees meer

Mogen medewerkers vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Het einde van het jaar nadert en dan rijst de vraag: hebben jouw medewerkers nog vakantiedagen over? Wanneer dit het geval is, moeten ze deze verplicht opnemen?

Lees meer

Kan je je personeel een dresscode opleggen?

Je wilt je medewerkers verplichten om in ‘neutrale stadskleding’ te komen werken? Mag je dit aan je personeel opleggen? Moet je hiervoor een vergoeding betalen? Hoe pak je dit het best aan?

Lees meer

Kan ik mijn medewerker ontslaan naar aanleiding van een post op zijn of haar sociale media?

De meeste Belgen hebben een account op social media, je bent vrij hier op te posten wat je wil. Maar wat als je medewerker negatieve uitlatingen over je bedrijf post? Of uitspraken doet die je imago kunnen schaden? Lees in deze blog wat je hier als werkgever tegen kan doen.

Lees meer

Extra voordelen bij het opnemen van telewerk in je cafetariaplan

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. De werkgever stelt een “keuzemenu” samen met voordelen waaruit de werknemer kan kiezen. Zo kan je extra voordelen toekennen ingeval structureel thuiswerk van toepassing is in je bedrijf.

Lees meer

Vertrouwenspost of leidinggevende functie: voor wie de arbeidsduur niet geldt

Werknemers die een vertrouwenspostfunctie uitoefenen of een leidinggevende functie vallen buiten de strenge regeling van arbeidsduur. Als zij overuren presteren, hebben ze geen recht op inhaalrust of overloon. Welke spelregels moet je hierbij volgen?

Lees meer

Wat is het verschil tussen een arbeidsreglement en een huishoudelijk reglement?

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsreglement te hebben, maar moet er ook een huishoudelijk reglement zijn? En wat is de verhouding tussen beide? Lees hierover in onze blog.

Lees meer

Mobiliteitsoplossingen aanbieden in je cafetariaplan

Ben jij het ook beu om in de file te staan op weg naar het werk of terug naar huis? Is je werkplek bereikbaar met het openbaar vervoer of met de fiets, maar heb je geen zin om die weg iedere dag af te leggen? Dan kan de werkgever oplossingen bieden via verschillende mobiliteitsoplossingen in het cafetariaplan.

Lees meer

Het gaat slecht met mijn onderneming - kan ik ontslaan?

Veel bedrijven kampen met financiële problemen, verliezen van opdrachten en klanten, faillissementen van klanten, … waardoor deze bedrijven gedwongen worden om af te vloeien.

Lees meer

Waarom als werkgever tussenkomen in een persoonlijke hospitalisatieverzekering of pensioenplan van de werknemer wel voordelig is?

Vele werkgevers kennen collectieve verzekeringen toe aan medewerkers om deze extra te binden. Voor kleine bedrijven is de aansluitingskost vaak hoger omdat ze niet zoveel medewerkers hebben. Maar Legal+HR Solutions heeft hier een oplossing voor!

Lees meer

De voordelen van telewerken

Door de coronacrisis waren veel bedrijven gedwongen om in alle haasten telewerk te organiseren voor hun medewerkers. Veel werkgevers en hun medewerkers willen telewerk behouden en bestendigen.

Lees meer

De loonnorm, wat is het? En waarom is het ook op mijn bedrijf van toepassing?

Je vernam ongetwijfeld dat het bepalen van de loonnorm voor 2021 en 2022 heel moeilijk verliep en dat de werknemersvertegenwoordigers de stijging van de loonkost met 0.4% ontoereikend vonden. Maar wat is dat nu “loonnorm” en welke impact heeft dit op mijn loonkost?

Lees meer

Alternatief belonen: de coronapremie?

De federale regering heeft onlangs beslist dat ondernemingen die goede resultaten hebben behaald tijdens de coronacrisis, hun werknemers in 2021 een eenmalige ‘coronapremie’ kunnen toekennen.

Lees meer

Cafetariaplan: de voor- en nadelen op een rijtje.

De trend “Flexibel verlonen en individuele vrijheid geven aan je medewerkers" is helemaal ingezet. Ook kmo-bedrijven kunnen een cafetariaplan aanbieden aan hun medewerkers en dit kan ook op een eenvoudige manier. Maar bezint eer ge begint…. daarom in deze blog de voor- en nadelen van een cafetariaplan.

Lees meer

Klein verlet of 'sociaal verlof'?

Welke vormen van korte afwezigheden mag een medewerker omwille van ‘familiale omstandigheden’ of onvoorziene omstandigheden opnemen? Heeft hij recht op loon? Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Lees meer

Conversaties uit een privéchat: geldig bewijs bij ontslag?

Een werknemer laat zich in een privéchatgesprek met een collega negatief en racistisch uit over een andere collega. Mag je als werkgever deze conversaties gebruiken als bewijs bij ontslag? Of is dit inmenging in het privéleven van de werknemer?

Lees meer

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren?

In het kader van een betwisting van een ontslag om dringende reden waar de werkgever professionele e-mails van de werknemer gebruikt om de feiten te bewijzen, oordeelde het Hof van Cassatie dat deze bewijzen onterecht waren bekomen omdat de medewerker geen expliciete toestemming had gegeven dat de werkgever zijn mailbox mocht raadplegen of controleren.

Lees meer

Niet tijd-en plaatsgebonden werken, mag dat?

Heel wat bedrijven verwachten veel flexibiliteit van hun medewerkers, maar willen dit ook teruggeven. Daarnaast willen vooruitstrevende bedrijven ook wel afstappen van het klassieke 9-to-5-regime en meer focussen op resultaten dan op het “aanwezig” zijn. Maar kan dit wel in onze huidige regelgeving?

Lees meer

Wat met camera's op de werkvloer?

Overal kom je camera’s tegen: in het straatbeeld, in de winkel, thuis en ook op de werkvloer. Mag je als werkgever camera’s installeren en wat moet je hiervoor doen?

Lees meer

De meest gunstige voordelen die je kan bieden in je cafetariaplan!

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. De werkgever stelt een “keuzemenu” samen met voordelen waaruit de werknemer kan kiezen. In mijn blog bespreek ik enkele voordelen.

Lees meer

Hoe 'kostenneutraal' een cafetariaplan aanbieden aan je werknemers?

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. Een heel interessante piste omdat op deze manier het loon kan geoptimaliseerd worden, de werknemer meer overhoudt en het on top kan invullen naar eigen behoeften.

Lees meer

Een ontslag omwille van dringende reden: wanneer kan je je erop beroepen?

Als je werknemer een zware fout maakt waardoor de samenwerking niet meer mogelijk is, kan je als werkgever overgaan tot ontslag om “dringende reden”. Het heeft tot gevolg dat je geen opzegvergoeding moet betalen. Toch moet je heel wat verplichtingen naleven.

Lees meer

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval? En wat zijn de verplichtingen?

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar welk ongeval valt onder de categorie arbeidsongeval? Daarnaast moet zowel de werknemer als werkgever belangrijke formaliteiten vervullen om aanspraak te maken op een vergoeding.

Lees meer

Wat als er een conflict is over het opnemen van vakantie met je werknemer?

De zomer komt eraan en we krijgen wat meer perspectief. Tijd om de vakantie in te plannen. Maar hoe pak je dit nu aan? En wat als er onenigheid bestaat over het opnemen van de vakantie? Iedereen tegelijk vakantie wil nemen en dit de continuïteit in je bedrijf in gevaar brengt? Lees hoe je dit aanpakt in mijn blog.

Lees meer

Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”?

Vanaf het moment dat je een bedrijfswagen voorziet voor je werknemer(s) moet je een wagenparkbeleid invoeren. Een “car policy” is geen wettelijke verplichting, maar in mijn ogen wel een must. De car policy is een instrument waarin je duidelijk richtlijnen meegeeft en afspraken maakt met de werknemer.

Lees meer

Een bedrijfsfiets aanbieden aan je werknemers, wat zijn de spelregels?

De lente is daar, ideaal om met de fiets te rijden. Het aanbieden van een (elektrische) fiets aan werknemers zit in de lift. Het wordt ook gepromoot door de overheid want als de werknemer ook verplaatsingen woon-werkverkeer doet met de fiets is er geen voordeel in natura. Wat zijn de regels?

Lees meer

Ben ik als werkgever verplicht om een tijdsregistratiesysteem in te voeren?

Ja en neen …. Er is hierover in 2020 een belangrijk arrest geweest van het arbeidshof van Brussel dat een precedent schept en toch heel wat impact kan hebben voor vele bedrijven. Gebruik je geen tijdsregistratiesysteem, dan kan dit toch gevolgen hebben als een werknemer overuren claimt waarvan je geen weet hebt. Lees in mijn blog de impact en mogelijke oplossingen!

Lees meer

Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over?

Lees meer

Vakantierecht en vakantiegeld onder de loep!

België is een van de enige Europese landen waar een werknemer zijn vakantierecht opbouwt voor het volgende jaar. Maar wat met het huidige jaar? Bedienden die uit dienst gaan, krijgen daarbij ook vertrekvakantiegeld. Onze vakantieregelgeving is een ingewikkelde materie. Lees in mijn blog hoe het nu in elkaar steekt.

Lees meer

Ik ben stiekem “fan” van het programma “Blind getrouwd”!

In het programma “Blind getrouwd”worden 2 mensen door een team van “liefdesexperten” aan elkaar gematcht, maar waarom lukt het bij het ene koppel wel en bij het andere niet? Ik ervaar het aanwerven van werknemers als “blind trouwen”. Je hebt als werkgever de keuze tussen verschillende kandidaten en je zoekt het profiel dat het “theoretisch” het beste bij je past, maar waarom loopt het dan vaak nog mis?

Lees meer

Een gsm en/of abonnement toekennen aan je werknemer, hoe pak je dit het beste aan?

Vandaag stellen heel wat werkgevers een mobiele telefoon en/of een abonnement ter beschikking aan hun werknemers als extra verloning. Toch zijn hier ook enkele regels rond. Wat als je werknemer de limiet van zijn abonnement overschrijdt? Wat als deze zijn toestel verliest?

Lees meer

Wanneer is er sprake van overuren, overloon en inhaalrust?

Vanaf wanneer maakt je werknemer een overuur? Niet ieder overuur geeft recht op overloon. En wanneer moet je werknemer het overuur weer compenseren onder de vorm van inhaalrust? Kan ik als werkgever deze regelgeving ontlopen?

Lees meer

Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

Ik krijg deze vraag regelmatig van mijn klanten. Hieronder geef ik je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen.

Lees meer

Inzetten op een groener wagenpark?

Heel wat bedrijven zetten in op een groener wagenpark om op die manier mee te dragen aan de CO2-vermindering. Er zijn ook nog wat bedrijven die er weigerachtig tegen overstaan. Ik stel vast dat de overheid werkgevers financieel afstraft die hier niet mee in stappen. Daarom deze blog…

Lees meer

Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend?

In deze blog licht ik toe wat de regels zijn betreffende het toekennen van onkostenvergoedingen. En de risico's indien je onkostenvergoeding wordt geherkwalificeerd als verdoken loon door de sociale inspectie.

Lees meer

CAO 149 voor verplicht telewerk, wat betekent dat nu voor jou als werkgever?

Vele werknemers werken al sinds maart 2020 thuis. Nu hebben de sociale partners een CAO gemaakt, die van toepassing is voor alle bedrijven die nog geen officiële regels hebben over thuiswerk. Lees in mijn blog wat je als werkgever moet doen om in orde te zijn.

Lees meer

Een arbeidsreglement is meer dan een "wettelijke formaliteit"!

In België is iedere werkgever verplicht om een arbeidsreglement te hebben, ongeacht het aantal werknemers. Naast het feit dat het een wettelijke verplichting is, is dit ook een “tool” of “handleiding” om duidelijke afspraken te maken met je werknemers. Wil je weten hoe je dit het best aanpakt? Lees dan verder in deze blog.

Lees meer

Flexibel verlonen, kan dat?

We vragen veel flexibiliteit van onze werknemers en willen daar als werkgever graag iets voor teruggeven. Kunnen we dit dan via een flexibele verloning zoals een cafetariaplan waar de werknemer zelf een deel van zijn loon kan samenstellen? Lees in mijn blog welke mogelijkheden je hiervoor hebt.

Lees meer

Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2023 reeds bekendgemaakt aan je personeel?

Als werkgever ben je verplicht om de vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2022 reeds mee te delen aan je werknemers voor 15 december 2021.

Lees meer

Hoe je medewerkers motiveren en aan boord houden?

Je hebt als werkgever een concrete aanpak nodig om je werknemers te motiveren, te laten ontwikkelen en aan boord te houden. Gelukkig zijn hiervoor tools ontwikkeld die jou hierbij helpen. Lees in mijn blog hoe ik dit aanpak.

Lees meer

Wat kan je leren uit ontslag?

Een werknemer kan beslissen om te vertrekken net zoals jij als werkgever kan overgaan tot ontslag van je werknemer. In beide gevallen is het geen aangename situatie, maar toch een “leermoment”. Lees hier wat je kan leren uit het ontslag van je werknemer.

Lees meer

Verloning: firmawagen of dienstwagen, wanneer heeft je werknemer een voordeel in natura?

Iedere werknemer die woon-werkverkeer en privéverplaatsingen doet met een wagen van de werkgever heeft een voordeel in natura, zegt de fiscus. Lees hier welke impact dit heeft op de verloning van de werknemer.

Lees meer

Thuiswerk? Het nieuwe normaal?

Wordt thuiswerk het nieuwe normaal? Voor Corona voerden sommige werkgevers thuiswerk in om werknemers meer flexibiliteit te geven. Ondertussen na 6 maanden geraakt het thuiswerk helemaal ingeburgerd. Maar het nieuwe thuiswerk vergt wel wat veranderingen in de manier van werken en communicatie.

Lees meer

Lopen je werknemers ook gedemotiveerd rond?

Het zijn geen gemakkelijke tijden vandaag! Veel werknemers geraken gedemotiveerd. Lees hier wat je hieraan als werkgever kan doen.

1 september 2020

Lees meer

Zijn al jouw uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement?

Het is wettelijk verplicht om al je voltijdse uurroosters en deeltijdse variabele uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement. De verplichting om al je deeltijdse uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement is paar jaar geleden weggevallen, maar moeten deze opgenomen worden in het contract.

20 augustus 2020

Lees meer

Waarom heb ik bij de aanwerving van mijn eerste werknemer een uitgebreide functieomschrijving nodig?

De aanwerving van je eerst werknemer is een grote stap en nieuwe fase in je bedrijf. Bereid je hier goed op voor ! Bij een goede voorbereiding hoort ook een duidelijke functieomschrijving die de basis is voor je vacature. Dit helpt je om gerichter op zoek te gaan naar het juiste profiel.

Lees meer

Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?

Wist je dat ingeval van een ongeval waarvoor de medewerker niet aansprakelijk is, je als werkgever het gewaarborgd loon kan recupereren bij diegene die aansprakelijk is. Natuurlijk zal je hier zelf stappen moeten ondernemen of je kan dit uitbesteden aan een schadebeheerder zoals ISCS

13 juli 2020

Lees meer

Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate?

Ik merk dat de waarde van een arbeidsreglement sterk onderschat wordt door bedrijven. Een arbeidsreglement is ten eerste een wettelijke verplichting, maar daarnaast ook een tool om afspraken, regels en een kader voor de werknemers vast te leggen.

Lees meer

Welke waarden draagt jouw bedrijf?

Ik kom in contact met heel veel KMO’s, bedrijven met één werknemer maar ook grotere bedrijven tot 20 werknemers. En vaak stel ik vast dat de zaakvoerder nog niet heeft nagedacht over welke waarden ze willen uitdragen. Maar ook welke waarden en normen een kandidaat moet hebben alvorens deze in het bedrijf kan starten.

Lees meer

Geniet van (begrensde) vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur.

Lees meer

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Wil je zelf een geschikte arbeidskracht opleiden? Dan kan je beroep doen op een budgetvriendelijk IBO-contract met de VDAB. Lees er meer over in deze blog.

Lees meer

Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken.

Onlangs kwam in de media dat Tabakologen vinden dat het tijd is dat bedrijven maatregelen nemen om rokende werknemers te helpen om te stoppen met roken. Volgens cijfers ligt het ziekteverzuim bij rokers in Vlaanderen 1,5 x hoger tegenover niet rokers. Daarnaast kosten werknemers die rookpauzes nemen gedurende de werktijd bommen geld.

Lees meer

Buitenlands ziektebriefje: wat nu?

Je medewerker kan omwille van ziekte niet starten met werken na zijn verlof en bezorgt je een ziekteattest uit het buitenland. Geldt een buitenlands ziekteattest als geldig bewijs van ziekte?

Lees meer

Wat als een familielid van een medewerker zwaar ziek is?

Stel dat een familielid van je medewerker zwaar ziek is, dan is de kans groot dat dit impact heeft op zijn of haar werk. Indien de medewerker graag het ziek familielid of gezinslid wil bijstaan zijn er mogelijkheden om de arbeidsduur tijdelijk aan te passen, zonder loonkost voor de werkgever.

Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen?

Met mijn expertise help ik KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die ik graag doe voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.

Lees meer

Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren?

In mei 2020 zijn duizenden bedrijven in België verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren, om zo de werknemersafvaardiging in hun Comité voor Preventie en Bescherming en Ondernemingsraad te kiezen. De procedure duurt 150 kalenderdagen en vat reeds aan half december 2019.

Lees meer

Collectieve bonus: nieuwe spelregels voor jouw bonusplan

Je wil je medewerkers een collectieve bonus toekennen? Hoe kan je je collectieve doelstellingen formuleren? Opgelet: de Nationale Arbeidsraad publiceerde een nieuw standaardmodel.

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

In dit artikel informeer ik je over de samenloop van tijdelijke werkloosheid Corona en afwezigheden

Lees meer

Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

Als werkgever je werknemer belonen met een bonus is kostelijk. Daarnaast houdt de werknemer hier niet veel nettoloon aan over. Er is ook een mogelijkheid om de bonus uit te betalen via Warrants. Hierdoor betaalt de werkgever en werknemer geen sociale bijdrage en houdt de werknemer hier dus netto meer aan over.

Lees meer

Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Lees meer

Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet!

Vanaf half januari tot aan de bekendmaking van de kandidaten is er tijdens de verkiezingen een “occulte periode”. Tijdens deze periode zijn de kandidaten reeds beschermd tegen ontslag, maar je weet als werkgever niet wie zich kandidaat heeft gesteld. Ik raad je af om gedurende deze periode over te gaan tot ontslag van werknemers, anders kan het je een kostelijke zaak worden.

Lees meer

2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte

Vorig weekend verscheen er een artikel in HLN dat de re-integratie procedure voor langdurige zieken die in 2017 werd ingevoerd onder de loop. De re-integratie procedure werd in het leven geroepen om langdurige zieke werknemers terug te integreren bij hun werkgever en om meer voorwaarden op te leggen bij ontslag omwille van medische overmacht.

Lees meer

Jobstudenten? Do's and don'ts!

De zomervakantie is gestart, studenten zoeken nog snel een studentenjob en werkgevers zoeken een geschikte student om de drukke vakantieperiode te overbruggen. Welke regels moet je als werkgever volgen en wat zijn de voordelen? Gelden er deze zomer speciale coronamaatregelen?

Lees meer

Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

Ik kreeg een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x