Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet!

Vanaf half januari tot aan de bekendmaking van de kandidaten is er tijdens de verkiezingen een “occulte periode”. Tijdens deze periode zijn de kandidaten reeds beschermd tegen ontslag, maar je weet als werkgever niet wie zich kandidaat heeft gesteld. Ik raad je af om gedurende deze periode over te gaan tot ontslag van werknemers, anders kan het je een kostelijke zaak worden.

Wat zijn de sociale verkiezingen?

Om de 4 jaar worden de werknemersafgevaardigden voor de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming in de bedrijven verkozen via de sociale verkiezingen.

De stembusgang van deze verkiezingen zullen in meer dan 7000 bedrijven plaats vinden tussen 11 mei en 24 mei 2020. Deze verkiezingsprocedure duurt 150 kalenderdagen en moet volgens precieze regels worden georganiseerd door de werkgever.

Iedere onderneming die gemiddeld minimum 50 werknemers tewerkstelt is verplicht om de procedure van de sociale verkiezingen te organiseren voor de inrichting van het CPBW.

Indien de onderneming gemiddeld minimum 100 werknemers tewerkstelt moet ze ook de procedure starten voor de inrichting van de Ondernemingsraad.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alleen de representatieve werknemersorganisaties (ABVV,ACLB en ACV) kunnen kandidaten voorstellen. Een leidinggevende kan zich niet kandidaat stellen en ook niet deelnemen aan de verkiezingen, daar deze de werkgever vertegenwoordigt.

De werknemer die op de dag van de verkiezingen aan onderstaande voorwaarden voldoet kan zich kandidaat stellen:

  • Mag geen leidinggevende functie bekleden;
  • Leeftijd tussen 18 jaar en 64 jaar;
  • Anciënniteitsvoorwaarden:
    - Min. 6 maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit waartoe de onderneming behoort of in de technische bedrijfseenheid gevormd door verschillende juridische entiteiten;
    - Min. 9 maanden tewerkstelling gedurende meerdere periodes in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen in de juridische entiteit waartoe de onderneming behoort of in de technische bedrijfseenheid gevormd door verschillende juridische entiteiten;
  • Behoren tot de personeelscategorie waarvoor men kandidaat is;
  • Behoren tot de technische bedrijfseenheid waar hun kandidatuur wordt voorgedragen:
  • Niet in de hoedanigheid van preventieadviseur zijn.

Wat houdt de ontslagbescherming van kandidaten in?

De werknemers genieten door hun kandidatuur van een ontslagbescherming, ongeacht of ze nu verkozen zijn of niet.

De ontslagbescherming houdt in dat de kandidaat niet mag ontslagen worden, tijdens de verkiezingsprocedure en tot aan de nieuwe sociale verkiezingen 4 jaar later, tenzij om dringende reden na een erkenning door de Arbeidsrechtbank of ontslag wegens economische of technische redenen voorafgaand door een erkenning van het paritaire comité.

De werkgever riskeert bij een onregelmatig ontslag zeer zware financiële sancties die kunnen lopen tussen de 2 jaar tot 8 jaar loon afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer en de duur van het mandaat tot aan de volgende sociale verkiezingen.

Deze ontslagbescherming wordt beperkt tot 2 jaar na de sociale verkiezingen in geval de werknemer-kandidaat twee opeenvolgende verkiezingen niet werd verkozen.

De kandidaten worden 55 dagen voor de dag van de verkiezing voorgedragen aan de werkgever. Op dat moment is de procedure reeds 95 dagen bezig. Om te vermijden dat de werkgever kandidaten tijdens deze procedure zou ontslagen zijn de kandidaten reeds beschermd voor ontslag vanaf de 30ste dag van de procedure. Dit noemt men de “occulte periode”. De werkgever weet niet wie zich kandidaat zal stellen en weet dus niet wie beschermd is.

Ik adviseer je om bij aanvang van de procedure te kijken welke periode de occulte periode in je bedrijf is. Ik raad je af om tijdens deze periode een werknemer te ontslagen om risico’s op hoge claims te vermijden.

Wil je meer weten over de sociale verkiezingen, download dan mijn e-book

Meer items

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren? Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate? Welke waarden draagt jouw bedrijf? Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Een functieomschrijving dat heb ik niet nodig? Sociale verkiezingen DAG X :reeds nagedacht over de inrichting en openingsuren van je stembureau? Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend? Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf? Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”? Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2020 reeds bekendgemaakt aan je personeel? 2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte Uitzendkrachten en sociale verkiezingen Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken. Gratis webinar sociale verkiezingen 2020 Wat moet je weten voor je de verkiezingen opstart! Nog geen actie genomen voor de sociale verkiezingen in mei 2020? Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen? Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren? Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is? Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Minneveldstraat 92 3070 Kortenberg
info@legalplushr.be
T 0496 92 42 61
WhatsApp


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x