Een gsm en/of abonnement toekennen aan je werknemer, hoe pak je dit het beste aan?

Je mag als werkgever alleszins een mobiele telefoon geven of ter beschikking stellen aan je werknemers, al dan niet met abonnement.  Je hebt ook de optie om alleen een abonnement te geven en geen toestel.  Hier zijn enkele fiscale- en sociaalrechtelijke regels aan verbonden en daarnaast maak je best afspraken over het gebruik van de mobiele telefoon en het abonnement. 


Een toestel toekennen, welke opties heb ik?

Hier zijn verschillende mogelijkheden.  Ten eerste kan je voor iedere werknemer een toestel ter beschikking stellen.  Het toestel blijft eigendom van de werkgever en wordt in bruikleen aan de werknemer gegeven.   Er zijn geen beperkingen op het toekennen van het aantal toestellen aan de werknemer.  Wel moet de werknemer het toestel teruggeven of overkopen bij uitdiensttreding.

Ten tweede kan je als werkgever een budget voorzien voor de tussenkomst van de aankoop van een nieuwe mobiele telefoon.  Hier is de werkgever geen eigenaar en geeft hij cash geld, dat een effectieve kost moet dekken.  De werkgever mag dit dus pas toekennen na het voorleggen van een aankoopfactuur.  Daarnaast zegt de Sociale Zekerheid dat je als werkgever maar om de 3 jaar mag tussenkomen in de kost voor de aankoop van een toestel.

Tot slot kan je als werkgever opteren om geen toestel ter beschikking te stellen of de aankoop van een toestel niet mee te financieren maar geef je wel een maandelijkse vaste onkostenvergoeding aan de werknemer die hiermee zelf zijn eigen toestel voorziet.

 

Een abonnement, wat betaalt de werknemer zelf?

Je voorziet als werkgever een abonnement, maar wat als de werknemer over zijn budget gaat of betalende berichten verstuurt?  Hier maak je best afspraken over met je werknemers.  Je kan ook bij de provider afspreken voor een gesplitste rekening voor  extra kosten zoals betalende berichten, betaling van parking via sms, ... en ontvangt je werknemer hiervoor een extra factuur.

 

Voordeel in natura

Aangezien de werknemer zijn mobiele telefoon ook privé mag gebruiken, is de werkgever verplicht om een voordeel in natura te heffen in de verloning.  Bijgevolg zal de werknemer hier bedrijfsvoorheffing op betalen.

Vandaag wordt het voordeel forfaitair geraamd op volgende wijze:

 • 48 euro per jaar (of 4 euro per maand) per abonnement voor een vaste of mobiele telefoon;
 • 60 euro per jaar (of 5 euro per maand) voor een vaste of mobiele internetverbinding.
 • 36 euro per jaar (of 3 euro per maand) per toestel voor een mobiele telefoon in volgende situaties:
  • Het toestel wordt ter beschikking gesteld door de werkgever
  • Indien de werkgever het toestel niet ter beschikking stelt
   • is er geen voordeel in natura wanneer de werknemer zelf een toestel koopt en de werkgever tussenkomt met cumulatieve voorwaarden:
    • de tussenkomst in de aankoop van een toestel max. 1 keer per 3 jaar voor het professioneel gebruik van het toestel en
    • de werknemer heeft zelf min. 100 € bijgedragen omdat hij verplicht was een type van smartphone te kiezen noodzakelijk voor het professioneel gebruik ervan.
    • De werknemer kan dit bewijzen met een aankoopbon/factuur.
   • De werkgever betaalt maandelijks een onkostenvergoeding die de kosten dekt voor het professioneel gebruik van het toestel van de werknemer.


Afspraken maken

Als werkgever voer je best een gsm policy in, waarin je het gebruiksrecht van de werknemer vastlegt.  Zo maak je afspraken over:

 • Wat bij diefstal of verlies van het toestel?
 • Wie heeft recht op een gsm?
 • Vervanging van het toestel?
 • Wat bij langdurige afwezigheid?
 • Voorziet de werkgever toebehoren zoals een beschermhoesje?
 • Wat als de werknemer het bedrijf verlaat?
 • …..

Het is belangrijk om op voorhand in kaart te brengen aan wie je een toestel en of abonnement wil toekennen, wat je budget is en hoe je dit praktisch gaat aanpakken.  Op deze manier kan je iedereen eerlijk behandelen. Maak ook afspraken over schade, hoge telefoonrekeningen, diefstal,…. zodat dit duidelijk is voor alle partijen.

Heb je hierover vragen, aarzel niet om me te contacteren.Een gsm en/of abonnement toekennen aan je werknemer, hoe pak je dit het beste aan?

Wat als een familielid van een medewerker zwaar ziek is?

Stel dat een familielid van je medewerker zwaar ziek is, dan is de kans groot dat dit impact heeft op zijn of haar werk. Indien de medewerker graag het ziek familielid of gezinslid wil bijstaan zijn er mogelijkheden om de arbeidsduur tijdelijk aan te passen, zonder loonkost voor de werkgever.

Lees meer

De meest gunstige voordelen die je kan bieden in je cafetariaplan!

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. De werkgever stelt een “keuzemenu” samen met voordelen waaruit de werknemer kan kiezen. In mijn blog bespreek ik enkele voordelen.

Lees meer

Hoe 'kostenneutraal' een cafetariaplan aanbieden aan je werknemers?

Via een “cafetariaplan” geef je aan je werknemers de kans om hun loonpakket zelf en individueel samen te stellen. Je voorziet hiervoor een budget door loon in te ruilen. Een heel interessante piste omdat op deze manier het loon kan geoptimaliseerd worden, de werknemer meer overhoudt en het on top kan invullen naar eigen behoeften.

Lees meer

Wat met de mailbox wanneer je werknemer uit dienst gaat?

Je medewerker heeft meestal een persoonlijk e-mailadres van het bedrijf. Mag je dit nog gebruiken als de medewerker het bedrijf verlaat? Of ben je verplicht om de mailbox af te sluiten? Lees in deze blog de privacyregels hieromtrent.

Lees meer

Een ontslag omwille van dringende reden: wanneer kan je je erop beroepen?

Als je werknemer een zware fout maakt waardoor de samenwerking niet meer mogelijk is, kan je als werkgever overgaan tot ontslag om “dringende reden”. Het heeft tot gevolg dat je geen opzegvergoeding moet betalen. Toch moet je heel wat verplichtingen naleven.

Lees meer

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval? En wat zijn de verplichtingen?

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar welk ongeval valt onder de categorie arbeidsongeval? Daarnaast moet zowel de werknemer als werkgever belangrijke formaliteiten vervullen om aanspraak te maken op een vergoeding.

Lees meer

Wat als er een conflict is over het opnemen van vakantie met je werknemer?

De zomer komt eraan en we krijgen wat meer perspectief. Tijd om de vakantie in te plannen. Maar hoe pak je dit nu aan? En wat als er onenigheid bestaat over het opnemen van de vakantie? Iedereen tegelijk vakantie wil nemen en dit de continuïteit in je bedrijf in gevaar brengt? Lees hoe je dit aanpakt in mijn blog.

Lees meer

Een functieomschrijving, heb ik dat nodig?

Je bent niet verplicht om een functieomschrijving per werknemer te hebben, wel moet je duidelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst welke taken de werknemer moet uitvoeren. Toch brengt een functieomschrijving veel helderheid en is ze een basis voor een goede vacature en een verloningsbeleid.

Lees meer

Wat moet je zeker opnemen in je “car policy”?

Vanaf het moment dat je een bedrijfswagen voorziet voor je werknemer(s) moet je een wagenparkbeleid invoeren. Een “car policy” is geen wettelijke verplichting, maar in mijn ogen wel een must. De car policy is een instrument waarin je duidelijk richtlijnen meegeeft en afspraken maakt met de werknemer.

Lees meer

Een bedrijfsfiets aanbieden aan je werknemers, wat zijn de spelregels?

De lente is daar, ideaal om met de fiets te rijden. Het aanbieden van een (elektrische) fiets aan werknemers zit in de lift. Het wordt ook gepromoot door de overheid want als de werknemer ook verplaatsingen woon-werkverkeer doet met de fiets is er geen voordeel in natura. Wat zijn de regels?

Lees meer

Ben ik als werkgever verplicht om een tijdsregistratiesysteem in te voeren?

Ja en neen …. Er is hierover in 2020 een belangrijk arrest geweest van het arbeidshof van Brussel dat een precedent schept en toch heel wat impact kan hebben voor vele bedrijven. Gebruik je geen tijdsregistratiesysteem, dan kan dit toch gevolgen hebben als een werknemer overuren claimt waarvan je geen weet hebt. Lees in mijn blog de impact en mogelijke oplossingen!

Lees meer

Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over?

Lees meer

Vakantierecht en vakantiegeld onder de loep!

België is een van de enige Europese landen waar een werknemer zijn vakantierecht opbouwt voor het volgende jaar. Maar wat met het huidige jaar? Bedienden die uit dienst gaan, krijgen daarbij ook vertrekvakantiegeld. Onze vakantieregelgeving is een ingewikkelde materie. Lees in mijn blog hoe het nu in elkaar steekt.

Lees meer

Verplichte registratie van telewerk voor 6 april 2021 aan de RSZ

IEDERE werkgever moet registreren hoeveel functies kunnen telewerken en hoeveel niet telewerkbaar zijn. Dit moet gebeuren voor 6 april. Lees in mijn blog welke acties je moet nemen en vermijd zo boetes!

Lees meer

Werken met jobstudenten? Do's and don'ts!

Na de paasvakantie gaat het laatste schooltrimester in. Tijd om te bekijken of het interessant is om jobstudenten in te schakelen deze zomer. Financieel is het zeker een interessante piste. Ontdek in mijn blog de voordelen maar ook de verplichtingen van de werkgever.

Lees meer

Ik ben stiekem “fan” van het programma “Blind getrouwd”!

In het programma “Blind getrouwd”worden 2 mensen door een team van “liefdesexperten” aan elkaar gematcht, maar waarom lukt het bij het ene koppel wel en bij het andere niet? Ik ervaar het aanwerven van werknemers als “blind trouwen”. Je hebt als werkgever de keuze tussen verschillende kandidaten en je zoekt het profiel dat het “theoretisch” het beste bij je past, maar waarom loopt het dan vaak nog mis?

Lees meer

Wanneer is er sprake van overuren, overloon en inhaalrust?

Vanaf wanneer maakt je werknemer een overuur? Niet ieder overuur geeft recht op overloon. En wanneer moet je werknemer het overuur weer compenseren onder de vorm van inhaalrust? Kan ik als werkgever deze regelgeving ontlopen?

Lees meer

Ben ik verplicht om sociale inspectie toe te laten in mijn bedrijf?

Ik krijg deze vraag regelmatig van mijn klanten. Hieronder geef ik je de bevoegdheid van de sociale inspectie mee en welke handelingen deze mogen doen om aan de gevraagde informatie te komen.

Lees meer

Een “mobiliteitsbudget” toekennen in plaats van een firmawagen?

Ons land kent een groot mobiliteitsprobleem en zeker in de steden is het geen evidentie om je met de wagen te verplaatsen. Daarnaast willen steeds meer werkgevers een duurzaam alternatief bieden aan de medewerkers in plaats van een wagen. Dit kan via het mobiliteitsbudget.

Lees meer

Inzetten op een groener wagenpark?

Heel wat bedrijven zetten in op een groener wagenpark om op die manier mee te dragen aan de CO2-vermindering. Er zijn ook nog wat bedrijven die er weigerachtig tegen overstaan. Ik stel vast dat de overheid werkgevers financieel afstraft die hier niet mee in stappen. Daarom deze blog…

Lees meer

Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend?

In deze blog licht ik toe wat de regels zijn betreffende het toekennen van onkostenvergoedingen. En de risico's indien je onkostenvergoeding wordt geherkwalificeerd als verdoken loon door de sociale inspectie

Lees meer

CAO 149 voor verplicht telewerk, wat betekent dat nu voor jou als werkgever?

Vele werknemers werken al sinds maart 2020 thuis. Nu hebben de sociale partners een CAO gemaakt, die van toepassing is voor alle bedrijven die nog geen officiële regels hebben over thuiswerk. Lees in mijn blog wat je als werkgever moet doen om in orde te zijn.

Lees meer

Een arbeidsreglement is meer dan een "wettelijke formaliteit"!

In België is iedere werkgever verplicht om een arbeidsreglement te hebben, ongeacht het aantal werknemers. Naast het feit dat het een wettelijke verplichting is, is dit ook een “tool” of “handleiding” om duidelijke afspraken te maken met je werknemers. Wil je weten hoe je dit het best aanpakt? Lees dan verder in deze blog.

Lees meer

Flexibel verlonen, kan dat?

We vragen veel flexibiliteit van onze werknemers en willen daar als werkgever graag iets voor teruggeven. Kunnen we dit dan via een flexibele verloning zoals een cafetariaplan waar de werknemer zelf een deel van zijn loon kan samenstellen? Lees in mijn blog welke mogelijkheden je hiervoor hebt.

Lees meer

5 redenen om je medewerkers te evalueren

Stilstaan bij de prestaties van je werknemers is een must, ook stilstaan bij het takenpakket, de ontwikkeling en toekomst van het bedrijf. Een medewerker heeft nood aan een duidelijk perspectief en wil je zijn engagement dan moet de medewerker zijn meerwaarde kennen. Ontdek de 5 redenen om je medewerkers te evalueren in deze blog.

Lees meer

Voordeel in natura firmawagen, wat wijzigt er in 2021?

Iedere bedrijfswagen die voor privédoeleinden wordt gebruikt, is onderworpen aan een voordeel in natura. Hierop betaal je extra bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van het voordeel in natura stijgt in 2021 voor niet-groene wagens, waardoor je werknemer minder netto zal overhouden. Lees hier welke impact dit heeft.

Lees meer

Je loon als bedrijfsleider optimaliseren met auteursrechten

Ingeval je als zaakvoerder een creatief werk uitvoert dat kan worden uitgedrukt in een concrete vorm en dat origineel is, wordt dit werk beschermd door auteursrechten. De inkomsten die voortkomen uit deze auteursrechten bij zelfstandigen kunnen voordelig belast worden. Lees er meer over in deze blog.

Lees meer

Hoe je verloning optimaliseren via een vergoeding voor auteursrechten?

In sommige sectoren kunnen werknemers verloond worden via een vergoeding in het kader van auteursrechten. Dit heeft een fiscaal gunstig statuut. Lees in deze blog wie in aanmerking kan komen en welke stappen men hiervoor moet zetten.

Lees meer

Waarom bonussen uitbetalen via Warrants?

Als werkgever je werknemer belonen met een bonus is kostelijk. Daarnaast houdt de werknemer hier niet veel nettoloon aan over. Er is ook een mogelijkheid om de bonus uit te betalen via Warrants. Hierdoor betaalt de werkgever en werknemer geen sociale bijdrage en houdt de werknemer hier dus netto meer aan over.

Lees meer

Hoe je werknemers optimaal belonen voor een winstgevend jaar?

Via de winstpremie kan je als vennootschap je medewerkers op een gunstige manier een extra bonus toekennen voor het afgelopen jaar

Lees meer

Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2021 reeds bekendgemaakt aan je personeel?

Als werkgever ben je verplicht om de vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2021 reeds mee te delen aan je werknemers voor 15 december 2020.

Lees meer

Ik geef jaarlijks op 1 januari loonsopslag!

Een nieuw jaar dus nieuwe verloning! Ik zie vaak dat klanten traditioneel loonsopslag geven in januari. Ze evalueren het afgelopen jaar en beslissen dan om zowel de goede als de minder goede werknemers een beetje loonsopslag te geven. Mag dit wel? En is dit wel een goed idee?

Lees meer

Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen

Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Lees meer

Hoe kan je je werknemer meer flexibiliteit geven?

Als werkgever vragen we vaak veel flexibiliteit van de werknemer, maar in de praktijk is dit ook omgekeerd. Graag hebben werknemers flexibiliteit om hun professioneel- en privéleven op elkaar af te stemmen. Hoe kan je als werkgever hieraan tegemoet komen?

Lees meer

Je personeelsbudget voor 2021

Het wordt dringend tijd om je personeelsbudget voor 2021 voor te bereiden. Ga na welke personeelskosten je naast het loon hebt. Met dit overzicht kan je dan nagaan waar je kan optimaliseren en welke beslissingen je kan nemen.

Lees meer

Hoe je medewerkers motiveren en aan boord houden?

Je hebt als werkgever een concrete aanpak nodig om je werknemers te motiveren, te laten ontwikkelen en aan boord te houden. Gelukkig zijn hiervoor tools ontwikkeld die jou hierbij helpen. Lees in mijn blog hoe ik dit aanpak.

Lees meer

Wat als je werknemer langdurig ziek is?

Welke opties heb je als werkgever wanneer je werknemer langdurig ziek is? En wat zijn de gevolgen? Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Wat kan je leren uit ontslag?

Een werknemer kan beslissen om te vertrekken net zoals jij als werkgever kan overgaan tot ontslag van je werknemer. In beide gevallen is het geen aangename situatie, maar toch een “leermoment”. Lees hier wat je kan leren uit het ontslag van je werknemer.

Lees meer

Verloning: firmawagen of dienstwagen, wanneer heeft je werknemer een voordeel in natura?

Iedere werknemer die woon-werkverkeer en privéverplaatsingen doet met een wagen van de werkgever heeft een voordeel in natura, zegt de fiscus. Lees hier welke impact dit heeft op de verloning van de werknemer.

Lees meer

Thuiswerk? Het nieuwe normaal?

Wordt thuiswerk het nieuwe normaal? Voor Corona voerden sommige werkgevers thuiswerk in om werknemers meer flexibiliteit te geven. Ondertussen na 6 maanden geraakt het thuiswerk helemaal ingeburgerd. Maar het nieuwe thuiswerk vergt wel wat veranderingen in de manier van werken en communicatie.

Lees meer

Lopen je werknemers ook gedemotiveerd rond?

Het zijn geen gemakkelijke tijden vandaag! Veel werknemers geraken gedemotiveerd. Lees hier wat je hieraan als werkgever kan doen.

1 september 2020

Lees meer

Zijn al jouw uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement?

Het is wettelijk verplicht om al je voltijdse uurroosters en deeltijdse variabele uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement. De verplichting om al je deeltijdse uurroosters op te nemen in je arbeidsreglement is paar jaar geleden weggevallen, maar moeten deze opgenomen worden in het contract.

20 augustus 2020

Lees meer

Je werknemer valt ziek tijdens de vakantie, moet ik dan gewaarborgd loon betalen?

Valt je werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan betaal je al dan niet gewaarborgd loon afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer ziek is geworden.

4 augustus 2020

Lees meer

Waarom heb ik bij de aanwerving van mijn eerste werknemer een uitgebreide functieomschrijving nodig?

De aanwerving van je eerst werknemer is een grote stap en nieuwe fase in je bedrijf. Bereid je hier goed op voor ! Bij een goede voorbereiding hoort ook een duidelijke functieomschrijving die de basis is voor je vacature. Dit helpt je om gerichter op zoek te gaan naar het juiste profiel.

Lees meer

Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?

Wist je dat ingeval van een ongeval waarvoor de medewerker niet aansprakelijk is, je als werkgever het gewaarborgd loon kan recupereren bij diegene die aansprakelijk is. Natuurlijk zal je hier zelf stappen moeten ondernemen of je kan dit uitbesteden aan een schadebeheerder zoals ISCS

13 juli 2020

Lees meer

Mag ik als werkgever de mailbox van mijn werknemer controleren?

In het kader van een betwisting van een ontslag om dringende reden waar de werkgever professionele e-mails van de werknemer gebruikt om de feiten te bewijzen, oordeelde het Hof van Cassatie dat deze bewijzen onterecht waren bekomen omdat de medewerker geen expliciete toestemming had gegeven dat de werkgever zijn mailbox mocht raadplegen of controleren.

Lees meer

Heeft je bedrijf geen arbeidsreglement of heb je deze al in jaren niet meer geupdate?

Ik merk dat de waarde van een arbeidsreglement sterk onderschat wordt door bedrijven. Een arbeidsreglement is ten eerste een wettelijke verplichting, maar daarnaast ook een tool om afspraken, regels en een kader voor de werknemers vast te leggen.

Lees meer

Welke waarden draagt jouw bedrijf?

Ik kom in contact met heel veel KMO’s, bedrijven met één werknemer maar ook grotere bedrijven tot 20 werknemers. En vaak stel ik vast dat de zaakvoerder nog niet heeft nagedacht over welke waarden ze willen uitdragen. Maar ook welke waarden en normen een kandidaat moet hebben alvorens deze in het bedrijf kan starten.

Lees meer

Wat indien tijdelijke werkloosheid Corona samenvalt met afwezigheden (vakantie, ziekte &feestdag)

In dit artikel informeer ik je over de samenloop van tijdelijke werkloosheid Corona en afwezigheden

Lees meer

Geniet van vrijstelling werkgeversbijdrage bij de aanwerving van je eerste werknemer

Een nieuwe werkgever die voor 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft kan genieten van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage en een tussenkomst in de aansluitingskosten van het sociaal secretariaat van 36,45 €/kwartaal en dit voor onbepaalde duur.

Lees meer

2 op de 3 werknemers toch ontslagen na langdurige ziekte

Vorig weekend verscheen er een artikel in HLN dat de re-integratie procedure voor langdurige zieken die in 2017 werd ingevoerd onder de loop. De re-integratie procedure werd in het leven geroepen om langdurige zieke werknemers terug te integreren bij hun werkgever en om meer voorwaarden op te leggen bij ontslag omwille van medische overmacht.

Lees meer

Waarom een werknemer aanwerven via IBO?

Wil je zelf een geschikte arbeidskracht opleiden? Dan kan je beroep doen op een budgetvriendelijk IBO-contract met de VDAB. Lees er meer over in deze blog.

Lees meer

Welke acties kan een bedrijf nemen om werknemers te stimuleren en te helpen om te stoppen met roken.

Onlangs kwam in de media dat Tabakologen vinden dat het tijd is dat bedrijven maatregelen nemen om rokende werknemers te helpen om te stoppen met roken. Volgens cijfers ligt het ziekteverzuim bij rokers in Vlaanderen 1,5 x hoger tegenover niet rokers. Daarnaast kosten werknemers die rookpauzes nemen gedurende de werktijd bommen geld.

Lees meer

Waarom het als KMO bedrijf voordelig is om je huidige manier van "verlonen" in kaart te brengen?

Met mijn expertise help ik KMO bedrijven wegwijs te maken in de kluwen van wetgeving en regelgeving van toepassing bij tewerkstelling van werknemers. En één van de zaken die ik graag doe voor KMO bedrijven is hun verloningsbeleid op punt stellen.

Lees meer

Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

Ik kreeg een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren.

Lees meer

Is mijn bedrijf verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren?

In mei 2020 zijn duizenden bedrijven in België verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren, om zo de werknemersafvaardiging in hun Comité voor Preventie en Bescherming en Ondernemingsraad te kiezen. De procedure duurt 150 kalenderdagen en vat reeds aan half december 2019.

Lees meer

Kortere opzegtermijnen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei 2018

Lees meer

Sociale verkiezingen, pas op! Kandidaten zijn reeds beschermd tegen ontslag, zonder dat je het weet!

Vanaf half januari tot aan de bekendmaking van de kandidaten is er tijdens de verkiezingen een “occulte periode”. Tijdens deze periode zijn de kandidaten reeds beschermd tegen ontslag, maar je weet als werkgever niet wie zich kandidaat heeft gesteld. Ik raad je af om gedurende deze periode over te gaan tot ontslag van werknemers, anders kan het je een kostelijke zaak worden.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x